• Pradžia
 • >
 • Kelių mokesčiai ir rinkliava

Kelių mokesčiai ir rinkliava

Naudotojo mokestis (elektroninė vinjetė)

Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinių kelių A1–A18, A20 ruožus autobusais (kategorijos M2–M3) ir krovininėmis transporto priemonėmis (kategorijos N1–N3), privalo turėti galiojančią elektroninę vinjetę.

Elektroninė vinjetė – tai elektroninis įrašas Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos (toliau – EIS) Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo modulyje, patvirtinantis nustatyto dydžio naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą ir suteikiantis teisę nustatytą terminą važiuoti mokamais magistralinių kelių ruožais.

Elektroninių vinječių forma ir bendrieji reikalavimai:

4*. Elektroninės vinjetės elektroninį įrašą sudaro EIS tvarkoma ir saugoma informacija:

4.1. elektroninės vinjetės įsigijimo ir galiojimo laikas (metai, mėnesiai, dienos, valandos ir minutės);

4.2. transporto priemonės, kurios valdytojas sumokėjo kelių naudotojo mokestį, duomenys:

4.2.1. registracijos valstybė ir valstybinis registracijos numeris;

4.2.2. kategorija ir klasė, taip pat taršos emisijos klasė, kai ji yra nurodyta įsigyjant elektroninę vinjetę;

4.3. kiti elektroninės vinjetės duomenys:

4.3.1. unikalus elektroninės vinjetės numeris;

4.3.2. elektroninės vinjetės pardavimo vieta ir operacijos numeris.

5. Elektroninės vinjetės yra keturių rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Dienos elektroninė vinjetė galioja 24 valandas nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, savaitės – 7 dienas imtinai nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, mėnesio – iki kito mėnesio tos pačios dienos nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, metų – 12 mėnesių nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios.

6. Elektroninės vinjetės galiojimo pradžią EIS nustato kelių naudotojas, įsigijęs elektroninę vinjetę.

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą.

*numeravimas atitinka Elektroninių vinječių reikalavimų, naudojimo, tikslinimo ir perkėlimo kitai transporto priemonei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007-03-23 įsakymu Nr. 3-97, numeravimą.

Kelių naudotojo mokestį reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas 3-97 „Elektroninių vinječių reikalavimų, naudojimo, tikslinimo ir perkėlimo kitai transporto priemonei tvarkos aprašo patvirtinimo“

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-195 „Dėl Laiku nesumokėto kelių naudotojo mokesčio išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kelių naudotojo mokesčio (elektroninių vinječių) platinimo interneto svetainė:

www.keliumokestis.lt 

Elektroninę vinjetę turite įsigyti pagal motorinės transporto priemonės kategoriją, ašių skaičių ir išmetamų teršalų lygį (EURO klasę).

Jeigu transporto priemonės registracijos liudijime nėra įrašytas išmetamų teršalų lygis (EURO klasė), turite rinktis „Nenurodyta“ (arba EURO 0). Plačiau apie EURO klasės nustatymą skaitykite interneto svetainės www.keliumokestis.lt skiltyje D.U.K. Kas pasikeitė nuo 2024 m. sausio 1 d.?

Jeigu transporto priemonės registracijos liudijime kategorija nenurodyta, tai ji parenkama pagal didžiausiąją leidžiamąją transporto priemonės masę ir (ar) sėdimųjų vietų skaičių.

Apskaičiuojant kelių naudotojo mokesčio tarifą, skaičiuojamos tik motorinės transporto priemonės ašys (be priekabos).

 

Kelių naudotojo mokesčio (elektroninių vinječių) tarifų lentelė:

 

Autobusai

M2 M2

Mokesčio dydis (eurais)

metų tarifas

mėnesio tarifas savaitės

(7 dienų) tarifas

dienos tarifas metų tarifas mėnesio tarifas savaitės

(7 dienų) tarifas

dienos tarifas

Transporto priemonės

Ne daugiau kaip trys ašys Ne mažiau kaip keturios ašys
EURO 0 810 75 38 16 1305 120 60 26
EURO I 704 65 33 14 1129 104 52 23
EURO II 609 56 28 12 981 90 45 19
EURO III 530 49 25 10 849 78 39 17
EURO IV 461 43 22 9 739 68 34 15
EURO V 401 37 19 8 642 59 30 13
EURO VI 365 34 17 7 584 54 27 12
 
 

Autobusai

M3 M3
Mokesčio dydis (eurais)
metų tarifas mėnesio tarifas savaitės

(7 dienų) tarifas

dienos tarifas metų tarifas mėnesio tarifas savaitės

(7 dienų) tarifas

dienos tarifas
Transporto priemonės Ne daugiau kaip trys ašys Ne mažiau kaip keturios ašys
EURO 0 1466 139 70 29 2360 224 112 51
EURO I 1274 121 61 26 2043 193 96 45
EURO II 1102 104 53 22 1774 168 84 38
EURO III 959 91 46 19 1536 146 72 34
EURO IV 834 79 40 16 1336 127 63 29
EURO V 726 69 35 14 1161 110 55 25
EURO VI 660 62 31 13 1056 100 50 23
 
Krovininės kelių transporto priemonės N1 N1
Mokesčio dydis (eurais)
metų tarifas mėnesio tarifas savaitės

(7 dienų) tarifas

dienos tarifas metų tarifas mėnesio tarifas savaitės

(7 dienų) tarifas

dienos tarifas
Transporto priemonės Ne daugiau kaip trys ašys Ne mažiau kaip keturios ašys
EURO 0 810 75 38 16 1305 120 60 26
EURO I 704 65 33 14 1129 104 52 23
EURO II 609 56 28 12 981 90 45 19
EURO III 530 49 25 10 849 78 39 17
EURO IV 461 43 22 9 739 68 34 15
EURO V 401 37 19 8 642 59 30 13
EURO VI 365 34 17 7 584 54 27 12
 
Krovininės kelių transporto priemonės N2 N2
Mokesčio dydis (eurais)
metų tarifas mėnesio tarifas savaitės

(7 dienų) tarifas

dienos tarifas metų tarifas mėnesio tarifas savaitės

(7 dienų) tarifas

dienos tarifas
Transporto priemonės Ne daugiau kaip trys ašys Ne mažiau kaip keturios ašys
EURO 0 1382 137 67 29 3053 305 153 51
EURO I 1201 120 59 26 2643 264 132 45
EURO II 1039 103 51 22 2295 229 115 38
EURO III 904 90 44 19 1987 198 99 34
EURO IV 834 79 40 16 1447 137 69 29
EURO V 726 69 35 14 1258 119 59 25
EURO VI 660 62 31 13 1144 108 54 23
 
Krovininės kelių transporto priemonės N3 N3
Mokesčio dydis (eurais)
metų tarifas mėnesio tarifas savaitės

(7 dienų) tarifas

dienos tarifas metų tarifas mėnesio tarifas savaitės

(7 dienų) tarifas

dienos tarifas
Transporto priemonės Ne daugiau kaip trys ašys Ne mažiau kaip keturios ašys
EURO 0 1801 179 91 29 3053 305 153 51
EURO I 1566 157 79 26 2643 264 132 45
EURO II 1355 135 68 22 2295 229 115 38
EURO III 1178 118 60 19 1987 198 99 34
EURO IV 1047 105 52 16 1677 175 86 29
EURO V 911 91 46 14 1457 152 75 25
EURO VI 828 83 41 13 1325 138 68 23

Kelių naudotojo mokesčiu apmokestinti aukščiausios kategorijos (magistraliniai) keliai A1-A18, A20:

 • A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (10,00–91,00 km; 103,00–304,00 km);
 • A2 Vilnius–Panevėžys (12,00–132,55 km);
 • A3 Vilnius–Minskas (6,65–32,91 km);
 • A4 Vilnius–Varėna–Gardinas (15,57–133,91 km);
 • A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (7,60–96,74 km);
 • A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis (5,95–66,80; 72,44–185,24 km);
 • A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas (2,50–41,92 km);
 • A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (7,50–87,86 km);
 • A9 Panevėžys–Šiauliai (5,00–75,29 km);
 • A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga (4,57–66,10 km);
 • A11 Šiauliai–Palanga (2,65–146,52 km);
 • A12  Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (0–49,74 km; 59,49–151,82 km; 155,80–185,97 km);
 • A13 Klaipėda–Liepoja (11,00–43,83 km);
 • A14 Vilnius–Utena (10,66–95,66 km);
 • A15 Vilnius–Lyda (10,78–48,83 km);
 • A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė (15,56–135,42 km);
 • A17 Panevėžio aplinkkelis (0–22,24 km);
 • A18 Šiaulių aplinkkelis (0–17,13 km);
 • A20 Ukmergės šiaurinis aplinkkelis (0,02–7,64 km).

Apmokestintų kelių žemėlapis

Šis ženklas, numatytas Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, 1 priede (Nr. 840), pastatytas kartu su kelio numeriu, pažymi mokamo kelio, už kurį autobusų ir krovininių transporto priemonių savininkai ar valdytojai privalo mokėti naudotojo mokestį, pradžią (ribą).

Elektroninės vinjetės platinamos fizinėse arba virtualiose platinimo vietose ir elektroninėms vinjetėms platinti skirtoje interneto svetainėje www.keliumokestis.lt.

Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai) kelių naudotojo mokestį gali sumokėti bei įsigyti elektroninę vinjetę (-es) degalinėse, taip pat prie LR pasienio kirtimo punktų bei kitose vietose, pažymėtose specialiais ženklais.

Informacinis ženklas, žymintis elektroninių vinječių platinimo vietas:

Elektroninių vinječių platinimo vietų sąrašas

Elektroninių vinječių platinimo vietų žemėlapis

Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinių kelių ruožus, privalo turėti galiojančią elektroninę vinjetę.

Elektroninė vinjetė negalioja ir kelių naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu:

1. Elektroninė vinjetė naudojama ne tos kategorijos, ne to ašių skaičiaus ar išmetamų teršalų lygio transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai sumokėtas kelių naudotojo mokestis yra toks pat, kaip reikalaujama arba didesnis.

2. Įrašyti klaidingi duomenys.

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą.

Atsakomybė už neteisingai užpildytos elektroninės vinjetės naudojimą tenka kelių naudotojui.

Jei transporto priemonės patikrinimo metu nustatoma, kad kelių naudotojas nesilaiko teisės aktuose nustatytų reikalavimų, transporto priemonės savininkams ar valdytojams (vairuotojams) taikomos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytos sankcijos.

Svarbi informacija

Elektroninių vinječių koregavimas ir perkėlimas kitai transporto priemonei

Koreguoti, perkelti ar susigrąžinti lėšas už elektroninę vinjetę galima žemiau išvardytais atvejais, pateikiant prašymą ir kitus reikiamus dokumentus (viską viename laiške) interneto svetainės www.keliumokestis.lt skiltyje  Pateikti prašymą arba elektroninio pašto adresu .

13.*  Elektroninės vinjetės (dienos, savaitės, mėnesio ir metų) gali būti tikslinamos:

13.1. pakeitus transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklą;

13.2. suklydus įvedant transporto priemonės valstybinį registracijos numerį ar registracijos valstybę; šiuo atveju elektroninė vinjetė gali būti keičiama tik vieną kartą visą jos galiojimo laikotarpį, o klaidingi elektroninės vinjetės duomenys keičiami atgaline data;

13.3. įsigijus pigesnę, ne tos kategorijos, ne tą ašių skaičių ar išmetamų teršalų lygį atitinkančią elektroninę vinjetę, tikslinama vinjetės informacija, kai kelių naudotojas perveda trūkstamą sumą į akcinės bendrovės „Via Lietuva“ sąskaitą Nr. LT38 7300 0100 0169 8133.

14. Elektroninės vinjetės (savaitės, mėnesio ir metų) gali būti perkeltos kitoms transporto priemonėms:

14.1. kai transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, sugenda ar yra sugadinama eismo įvykio metu, stichinių nelaimių, gaisro atveju ir nebus pataisyta vinjetės galiojimo laikotarpiu;

14.2. dėl transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, vagystės;

14.3. pardavus transporto priemonę, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė.

15. Norėdami patikslinti elektroninę vinjetę ar perkelti ją kitai transporto priemonei, kelių naudotojai AB „Via Lietuva“ interneto svetainės www.keliumokestis.lt skiltyje Pateikti prašymą arba el. paštu privalo pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

15.1. Aprašo 13.1 papunktyje numatytu atveju:

15.1.1. dokumento, liudijančio apie transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklo praradimą ar pakeitimą, kopiją;

15.1.2. transporto priemonės naujo registracijos liudijimo kopiją;

15.1.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

15.2. Aprašo 13.2 papunktyje numatytu atveju:

15.2.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

15.2.2. transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

15.3. Aprašo 13.3 papunktyje numatytu atveju:

15.3.1. pavedimo, kurio mokėjimo paskirtyje nurodytas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, kopiją;

15.3.2. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

15.3.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

15.4. Aprašo 14.1 papunktyje numatytu atveju:

15.4.1. dokumentų, įrodančių, kad transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, yra sugedusi ar sugadinta eismo įvykio, stichinės nelaimės ar gaisro atveju, kopijas;

15.4.2. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

15.4.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

15.5. Aprašo 14.2 papunktyje numatytu atveju:

15.5.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

15.5.2. draudimo bendrovės ar policijos išduotą dokumentą apie atliktą įvykio, kuriame nukentėjo transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, tyrimą;

15.5.3. transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;

15.5.4. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

15.6. Aprašo 14.3 papunktyje numatytu atveju:

15.6.1. transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutarties kopiją;

15.6.2. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

15.6.3. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

15.6.4. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją.

16. Patikslintų ar perkeltų kitai transporto priemonei elektroninių vinječių galiojimo laikas nepratęsiamas.

17. Elektroninės vinjetės tikslinamos ar perkeliamos kitai transporto priemonei jų galiojimo laikotarpiu.

18. Jeigu kelių naudotojas per klaidą įsigyja elektroninę vinjetę transporto priemonei, už kurią kelių naudotojo mokestis jau yra sumokėtas, antrosios ir visų vėliau įsigyjamų vinječių įsigaliojimo laikas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į kelių naudotojo prašyme nurodytą laiką.

19. Aprašo 18 punkte nurodytu atveju kelių naudotojai AB „Via Lietuva“ interneto svetainės www.keliumokestis.lt skiltyje Pateikti prašymą arba el. paštu privalo pateikti prašymą, kuriame nurodytas tikslus laikas (data ir valanda), kada turi įsigalioti elektroninė vinjetė, ir šiuos dokumentus:

19.1. elektroninių vinječių įsigijimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

19.2. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją.

20. Elektroninės vinjetės įsigaliojimo laikas ir transporto priemonės valstybinis registracijos numeris gali būti keičiami tik elektroninei vinjetei neįsigaliojus.

21. Elektroninės vinjetės tikslinamos ir perkeliamos kitai transporto priemonei nemokamai per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo. AB „Via Lietuva“ atsakingas darbuotojas, išnagrinėjęs kreipimąsi dėl elektroninės vinjetės tikslinimo, perkėlimo kitai transporto priemonei ar informacijos pakeitimo bei gautus dokumentus, apie sprendimą informuoja kelių naudotoją nurodytu el. paštu.

Lėšų sugrąžinimas

22. Sumokėtas kelių naudotojo mokestis gali būti grąžinamas tik už metines elektronines vinjetes, kai transporto priemonė yra išregistruota iš transporto priemonių registro (pardavus transporto priemonę, patekus į eismo įvykį, nepataisomai sugadinus transporto priemonę ar dėl kitų priežasčių).

23. Vadovaudamasi Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 11, 12 ir 13 punktais, kelių naudotojo mokesčio grąžintiną sumą transporto priemonės valdytojo prašymu apskaičiuoja ir permokėtą kelių naudotojo mokestį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų transporto priemonės valdytojui grąžina AB „Via Lietuva“.

24. Transporto priemonės valdytojas AB „Via Lietuva“ interneto svetainės www.keliumokestis.lt skiltyje Pateikti prašymą arba el. paštu pateikia prašymą grąžinti likusią nepanaudotą kelių naudotojo mokesčio dalį, kuriame nurodo rekvizitus ir sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numerį, ir šiuos dokumentus:

24.1.  transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

24.2.  elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

24.3.  dokumentą, patvirtinantį transporto priemonės išregistravimo iš kelių transporto priemonių registro faktą.

25. Kai sumokėtas kelių naudotojo mokestis yra toks pat, kaip reikalaujama tos kategorijos transporto priemonei, arba didesnis, kelių naudotojo mokestis laikomas sumokėtu ir kompensavimas šiuo atveju nenumatomas.

26. Fizinėje elektroninių vinječių platinimo vietoje įsigyta elektroninė vinjetė gali būti tikslinama ar panaikinama ir transporto priemonės valdytojui grąžinama visa elektroninės vinjetės vertės suma per 1 valandą nuo elektroninės vinjetės įsigijimo tik toje pačioje fizinėje elektroninių vinječių platinimo vietoje.

*numeravimas atitinka Elektroninių vinječių reikalavimų, naudojimo, tikslinimo ir perkėlimo kitai transporto priemonei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007-03-23 įsakymu Nr. 3-97, numeravimą.

 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso  463 straipsnis. Kelių naudotojo mokesčio ar kelių rinkliavos nesumokėjimas

Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais kelių transporto priemonėmis nesumokėjus kelių naudotojo mokesčio ar kelių rinkliavos užtraukia baudą vairuotojams arba transporto priemonių savininkams (valdytojams) – fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo 700 (septynių šimtų) iki 1000 (vieno tūkstančio) eurų.

E-tolling

Informacija rengiama

Kiti mokesčiai

Informacija rengiama