IS „Kelių projektai“

Prieiga prie IS suteikiama įmonėms (įstaigoms), kurios turi su AB „Via Lietuva“ galiojančias sutartis ir privalo teikti informaciją apie kelių (gatvių) objektus ir juose vykdomus darbus.

Norint gauti prisijungimo vardą ir laikiną slaptažodį, taip pat norint gauti sertifikatą darbui su IS, reikia užpildyti ir atsiųsti prieigos prie IS prašymą:

Prašymas dėl nuotolinio vartotojo prieigos prie informacinės sistemos „Kelių projektai“ (pdf)
Prašymas dėl nuotolinio vartotojo prieigos prie informacinės sistemos „Kelių projektai“ (docx)

Ištrauka iš naudojimosi IS taisyklių:
„16. Nuotolinių IS naudotojų prieiga sukuriama ir panaikinama pateikus prieigos prie IS prašymą. Prašymą pildo kiekvienas IS naudotojas. Užpildytas ir patvirtintas vadovo parašu ir antspaudu prašymo originalas turi būti pristatytas į LAKD. IS administratorius užregistruotam nuotoliniam IS naudotojui išduoda sertifikatą, suteikia prieigos vardą ir laikiną slaptažodį, priskiria rolę. Pasikeitus IS duomenis tvarkančiam rangovo darbuotojui, būtina pateikti prašymą dėl seno IS naudotojo prieigos panaikinimo ir naujo IS naudotojo sukūrimo. Pateiktas prašymas galioja, kol nebus pateiktas naujas prašymas. Atžymą apie IS naudotojo sukūrimą, panaikinimą ir rolių keitimą pildo IS administratorius“.

Prašymą (elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu) siųsti el. paštu adresu . Jei siunčiamas prašymo originalas, jį siųsti šiuo adresu:
AB „Via Lietuva“,
Informacinių technologijų skyrius
Kauno g. 22–202  LT–03212 Vilnius

Sukūrus IS naudotoją, prisijungimo vardas, laikinas slaptažodis ir sertifikatas bus išsiųsti prašyme nurodytu el. pašto adresu.

Prisijungti prie sistemos galite paspaudę šią nuorodą

Prieigos prie sistemos laikas: darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 7 iki 19 val.

Jeigu IS naudotojas nebuvo prisijungęs prie sistemos daugiau negu vienerius metus, jo prieiga prie IS yra panaikinama.

Vieną kartą atsiuntus prašymą dėl nuotolinio IS naudotojo prieigos prie IS, pakartotinai kasmet jo siųsti nereikia.

Prašymą reikia siųsti:

  • jeigu pasikeitė IS naudotojo informacija (kontaktiniai duomenys, prieigos tipas, pvz. IS naudotojas nuo šiol galės tik skaityti duomenis);
  • jeigu norima sukurti naują IS naudotoją;
  • jeigu reikia panaikinti IS naudotojo prieigą.