Darbo užmokestis

AB „Via Lietuva“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas
2023 m.
2024 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Generalinis direktorius 1 9058,45 1 9669,50
Aukščiausio lygio vadovai 8 7362,68 8 6809,03
Vidurinio lygmens vadovai 12 5239,41 26 5022,96
Komandų vadovai ir vyresnieji specialistai 45 3631,26 47 3584,76
Specialistai 236 2679,98 227 2683,44
Iš viso: 302 3078,24 309 3140,93

2023 m. I ketv. AB „Via Lietuva“ valdybos nariams skirtas 24 342,00 Eur atlygis.

2023 m. II ketv. AB „Via Lietuva“ valdybos nariams skirtas 24 342,00 Eur atlygis.

2023 m. III ketv. AB „Via Lietuva“ valdybos nariams skirtas 26 459,00 Eur atlygis.

2023 m. IV ketv. AB „Via Lietuva“ valdybos nariams skirtas 28 576,00 Eur atlygis.

2024 m. I ketv. AB „Via Lietuva“ valdybos nariams skirtas 24 342,00 Eur atlygis.

Valdybos narių veiklos apmokėjimas ir atlygio apskaičiavimo principai

Valdybos narių mėnesinis atlygis bei jo dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. 3-595 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos narių atlygio“.

Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma), valdybos pirmininko – negali viršyti 1/3 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).

 

AB „Via Lietuva“ atlygio politika