Tvarumas

AB „Via Lietuva“ ESG sritys ir tikslai

Taikydama ESG (aplinkos apsauga, socialinė sritis ir valdysena) strategiją, AB „Via Lietuva“ ne tik patikėjimo teise reguliuoja kelių sistemą, bet tiesia kelią tvariai ir atsakingai ateičiai. Sutelkdami dėmesį į aplinkos priežiūrą, socialinį poveikį ir tvirtą valdymą, siekiame kurti vertę ir savo akcininkams, ir visai visuomenei.

AB „Via Lietuva“ ESG sritys ir tikslai

Aplinkos apsauga

AB „Via Lietuva“ vykdydama valstybinės reikšmės kelių priežiūrą ir plėtrą, siekia mažinti savo veiklos neigiamą poveikį aplinkai. Diegdama pažangius sprendimus ir laikydamasi visuotinai priimtų aplinkosaugos standartų, ji įvertina savo ir suinteresuotų šalių veiklų poveikį aplinkai. Įmonė deda pastangas skatinti tvarų vystymąsi ir taršos prevenciją, įgyvendindama projektus, kurie mažina aplinkos taršą ir taupo gamtos išteklius. Be to, ji aktyviai skatina darbuotojus įsitraukti į socialiai atsakingą veiklą ir įgyvendinti socialinius bei aplinkosaugos projektus, siekdama tapti pavyzdžiu kitoms įmonėms. Verta išskirti, kad projektai, vykdomi vystant pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą, triukšmo mažinimo ir kitos infrastruktūros vystymą yra Via Lietuva pareiginės veiklos. Tačiau net ir tokiu atveju, jos yra svarbios siekiant tvarumo tikslų ir svariai prisideda prie aplinkosaugos srities vystymo, per ŠESD mažinimą, bioįvairovės saugojimą ir žiedinės ekonomikos kūrimą.
Siekdama vykdyti aplinkos apsaugos vystymo projektus Via Lietuva susitelkė į 4 veiklos sritis, kurios detaliau aptariamos toliau.

Aplinkos apsaugos srities principai ir veiklos 

Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas: bioįvairovės ir kraštovaizdžio apsauga