• Pradžia
  • >
  • Eismo organizavimo schemų derinimas

Eismo organizavimo schemų derinimas

Kaip parengti eismo organizavimo schemą:

  1. Eismo organizavimo schemų rengimo gairės
  2. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis rengiamos eismo organizavimo schemos:

Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12
Kelių eismo taisyklės
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės

Kaip derinti eismo organizavimo schemą:

Parengtos eismo organizavimo schemos siunčiamos derinti Lietuvos automobilių kelių direkcijai el. p. .

Laukiate atsakymo ir suderintos schemos ar kitos informacijos, susijusios su schemų rengimu.

Kaip parengti eismo organizavimo schemą:

  1. Eismo organizavimo schemų rengimo gairės
  2. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis rengiamos eismo organizavimo schemos:

Paslaugų objektų maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklės POMOT 16
Kelių eismo taisyklės
Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės

Kaip derinti eismo organizavimo schemą:

Parengtos eismo organizavimo schemos siunčiamos derinti AB „Via Lietuva“ el. p. .

Laukiate atsakymo ir suderintos schemos ar kitos informacijos, susijusios su schemų rengimu.

  1. Projektų eismo organizavimo brėžiniai, įvertinus kelių saugumo audito pastabas (jeigu ši procedūra taikoma), ir (arba) statybos darbų organizavimo dalys siunčiamos derinti AB „Via Lietuva“ el. p. .
  2. Laukiate atsakymo ir suderintų brėžinių ar kitos informacijos.

Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 schemos (DWG formatu)

Papildomos tipinės darbų vietų keliuose eismo organizavimo schemos (patvirtintos VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2020-10-27 raštu Nr. (10.4E)2E-11699 ir Lietuvos kelių policijos tarnybos 2020-10-30 raštu Nr. 39-S-927) (PDF formatu DWG formatu)