• Pradžia
  • >
  • 2019 metų KPPP lėšų panaudojimo principai

2019 metų KPPP lėšų panaudojimo principai

2020 01 14

2019 metais iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) buvo užšaldyta (t. y. draudžiama naudoti) 26,5 mln. eurų lėšų, skirtų kelių priežiūrai ir plėtrai, todėl minėtos lėšos negali būti vertinamos kaip nepanaudotos.

2019 metams iš Kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybėms ir kitoms institucijos skirta 155 mln. eurų, iš kurių jos nepanaudojo 11,7 mln. eurų.

2020 metų sausio 13 d. duomenimis, 2019 metais dėl rangovų kaltės ar objektyvių priežasčių darbų atlikimas vėlavo 31,8 mln. eurų sumai pagal sutartis, sudarytas su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija).  Rangovai už ne laiku ir nekokybiškai atliktus darbus sumokėjo 1,8 mln. eurų baudų (išskaitų) ir delspinigių. Kelių direkcija, laiku nustačiusi vėlavimus, ėmėsi veiksmų ir panaudojo 24,3 mln. eurų įgyvendindama kitus projektus.

Už 2019 metais atliktus darbus yra gauta ir neapmokėta sąskaitų už 17,5 mln. eurų. Mokėjimai nebuvo atlikti 2019 metais, nes rangovai neištaisė defektų, nepateikė sutartyje numatytų dokumentų arba sąskaitos buvo pateiktos 2020 metais už 2019 metais atliktus darbus.

Kelių direkcija 2019 metais vykdydama viešuosius pirkimus sutaupė 69 mln. eurų: pirkimams suplanuota suma siekė 382 mln. eurų, o nupirkti suplanuotus darbus ir paslaugas pavyko už 313 mln. eurų.

Kelių direkcijai perėmus elektroninių vinječių (e. vinjetė) platinimo administravimą, 2019 metais buvo sutaupyta apie 3,8 mln. eurų. 2019 metais Kelių direkcijai e. vinječių platinimas kainavo 0,3 mln. eurų, o 2018 metais tarpininkui už platinimą buvo sumokėta 4,1 mln. eurų.

Sutaupytoms lėšoms papildomai buvo paskelbti viešieji pirkimai bei sudarytos rangos sutartys, o už atliktus darbus pagal jas buvo apmokėta 2019 metais.

Atsižvelgiant į išvardytas aplinkybes, vykdomų 9,3 mln. eurų vertės projektų įgyvendinimas, suplanuotas 2019 metais, persikelia į 2020 metus.