• Pradžia
  • >
  • Atnaujinta valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų ir kitų kelio statinių tvarkymo eilė: kokie objektai bus tvarkomi pirmiausia

Atnaujinta valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų ir kitų kelio statinių tvarkymo eilė: kokie objektai bus tvarkomi pirmiausia

2021 04 28

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), išanalizavusi kelio statinių apžiūrų, stebėjimo ir bandymų rezultatus, atnaujino tiltų, viadukų, estakadų, tunelių,  esančių valstybinės reikšmės keliuose, statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo prioritetinę eilę (toliau – prioritetinė eilė).

Prioritetinėje eilėje, kuri sudaryta pagal parengtą Kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių), esančių valstybinės reikšmės keliuose, statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo atrankos metodiką, yra sureitinguoti visi 1528 valstybinės reikšmės keliuose esantys kelio statiniai – tiltai, viadukai, estakados, tuneliai.

Anot Kelių direkcijos direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, visuomenė, t. y. visi Lietuvoje gyvenantys, mūsų šalyje besisvečiuojantys ar tranzitu kertantys šalį žmonės, yra pagrindinis Kelių direkcijos klientas. Ir šis klientas yra labai reiklus. Visuomenės lūkestis – patogios, greitos bei saugios kelionės valstybinės reikšmės keliais, būtent tai, ko siekia Kelių direkcija, todėl labai svarbu gerai prižiūrėta, nuolat tvarkoma infrastruktūra.

„Aiškumas, skaidrumas, nuoseklus planavimas – tai Kelių direkcijos siekis vykdant savo veiklą: kelių infrastruktūros modernizavimą, remontą ir priežiūrą. Pagal aiškią metodiką ir objektyvius atrankos kriterijus sudaryta tiltų rekonstravimo ir kapitalinio remonto prioritetinė eilė leidžia efektyviai planuoti darbus atsižvelgiant į finansavimą, gerinti tiltų būklę“, – sako R. Lipkevičius.

Valstybinės reikšmės keliuose esančių kelio statinių apžiūros, stebėjimai ir bandymai yra vykdomi kiekvienais metais. Metinių apžiūrų metu kelio statinio svarbiausių konstrukcijos elementų (pakloto, perdangos, atramų, prietilčių ir patiltės) būklė įvertinama balais.

Būklės įvertis – vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos buvo sudaryta ši prioritetinė eilė. Kiti kriterijai: vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (aut./parą), pločio apribojimas (ar kelio statinio pločio gabaritas atitinka kelio ruožo, kuriame yra pastatytas, kategoriją), svorio apribojimas, socialiniai veiksniai (galimos socialinės pasekmės staiga nutraukus kelio statinio eksploataciją dėl atsiradusių pažaidų, avarijų ir pan.), pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūra, t. y. jei ruože, kuriame jis yra pastatytas, planuojama įrengti pėsčiųjų ir (ar) dviračių taką, taip pat skiriama balų.

Kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių), esančių valstybinės reikšmės keliuose, statyba ir tvarkymas vykdomas pagal viešai paskelbtą eilę ir atsižvelgiant į Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas. Daliai iš pirmųjų dvidešimties kelio statinių, esančių minėtoje prioritetinėje eilėje, jau yra vykdomas projektavimas, kitiems – skelbiami projektavimo ir rangos darbų viešųjų pirkimų konkursai.