• Pradžia
  • >
  • Iš Mažeikių į Ežerę vyksime atnaujintu keliu

Iš Mažeikių į Ežerę vyksime atnaujintu keliu

2020 09 23

Baigti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.163 Ežerė–Mažeikiai ruožo nuo 0 iki 6,89 rekonstravimo darbai. Įgyvendinus tarp VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) ir  UAB „Žemaitijos keliai“ pasirašytą rangos darbų sutartį, Mažeikių bei aplinkinių rajonų gyventojai bei svečiai iš Latvijos šiuo keliu galės keliauti patogiau.

Valstybinės reikšmės kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruože nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstruota ir praplatinta kelio danga iki 8 m,  3,94 km esantis tiltas per Vaidmino upelį pakeistas į pralaidą, rekonstruotas  6,25 km esantis tiltas per Ašvos upę. Taip pat rekonstruotos autobusų sustojimo aikštelės, rekonstruotos ir įrengtos naujos sankryžos, nuovažos, išvalytos ir įrengtos naujos pralaidos, pastatyti nauji kelio ženklai, atnaujinti inžineriniai tinklai. Atliktų rangos darbų vertė – beveik 3,9 mln. eurų.

Siekiant paminėti šios svarbios susisiekimo arterijos, jungiančios dvi šalis, svarbą, 2020 m. rugsėjo 17 d. vyko simbolinė rekonstruoto kelio ruožo atidarymo ceremonija, kurioje dalyvavo Kelių direkcijos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos bei rangovo UAB „Žemaitijos keliai“ atstovai.

Šis valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.163 Ežerė–Mažeikiai beveik 7 km ilgio ruožas yra 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Pasienio kelių infrastruktūros tobulinimas, siekiant pagerinti susisiekimą tarp regionų centrų ir užtikrinti darbo jėgos judėjimą pasienio vietovėse“ įgyvendinimo dalis.

Bendras šio projekto tikslas – skatinti darbuotojų judumą ir geografinį vientisumą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose. Šiuo projektu siekiama sukurti tinkamą infrastruktūrą darbo jėgos, prekių bei paslaugų judėjimui ir sumažinti tokias ilgalaikes regioninės plėtros kliūtis kaip žema pasienio regionų kelių tinklo kokybė ir pan.

Siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus, iš viso rekonstruojama beveik 46 km Lietuvos ir Latvijos valstybinių kelių ruožų.

Projektas įgyvendinamas Kelių direkcijai bendradarbiaujant su Latvijos susisiekimo ministerija, kuriai atstovauja AB „Latvijos valstybiniai keliai“ (atsakinga projekto partnerė).
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektui įgyvendinti skirti beveik 9 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų, iš kurių 4,5 mln. eurų skirti Lietuvai.