• Pradžia
  • >
  • Kelių direkcija jau pateikė pirmuosius pasiūlymus rangovams dėl kainų perskaičiavimo

Kelių direkcija jau pateikė pirmuosius pasiūlymus rangovams dėl kainų perskaičiavimo

2022 05 18

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) jau pateikė pirmuosius pasiūlymus rangovams, kurie kreipėsi dėl sudarytų sutarčių kainų perskaičiavimo.

Pasak Kelių direkcijos vadovo R. Lipkevičiaus, galimybė atlikti sutarties kainos perskaičiavimą dėl statybos darbų kainos bendro lygio kitimo ir iki šiol buvo numatyta Kelių direkcijos sutartyse. Tačiau atsižvelgus į pastarųjų mėnesių aktualijas, sutartyje numatytą buvusį vienkartinį perskaičiavimo terminą, už kurį gali būti perskaičiuojama statybos darbų sutarčių kaina, nutarta trumpinti. Be to, sudaryta galimybė, esant būtinybei ir sutartyse nustatytoms sąlygoms, sutarčių kainą perskaičiuoti du kartus.

Iki 2022 m. kovo 30 d. sutartyse buvusi galimybė kas 24 mėnesius perskaičiuoti (didinti arba mažinti) sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darbų kainą gali būti keičiama, sudarant galimybę ją perskaičiuoti du kartus – pirmą kartą po 6 (šešių) mėnesių, antrą kartą – po 12 (dvylikos) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kainos perskaičiavimo terminas abu kartus skaičiuojamas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant ir sutarties įsigaliojimo mėnesį ir jeigu statybos darbų kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų to paties mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 4 procentai.

Kainos perskaičiavimas galios tik neatliktiems darbams ir atgaline tvarka nebus atliekamas. Be to, perskaičiavimas neatliekamas, jeigu rangovas dėl savo kaltės vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį.

Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darbų kaina bus perskaičiuojama pagal oficialiai Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis apie bendrą kainų lygio kitimą.

Rangovai, norintys, kad sudarytų sutarčių kainos būtų perskaičiuotos, turi kreiptis į Kelių direkciją su prašymu atlikti esamų sutarčių pakeitimą ir įrodyti, jog siūloma sutarties pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių rangovas negalėjo numatyti sudarydamas sutartį, o faktinės rangovo patiriamos išlaidos – smarkiai išaugo. Tik įvertinus rangovo pateiktą pagrindžiančią informaciją ir pripažinus ją tinkama, siūloma pasirašyti papildomą susitarimą dėl sutartyse numatyto statybos darbų kainos perskaičiavimo pakeitimo.

Šiuo metu Kelių direkcija yra sudariusi apie 300 rangos sutarčių. Iki šiol Kelių direkcija yra gausi kreipimusi iš rangovų dėl apie 22 proc. sutarčių kainų peržiūrėjimo.

„Šiuo metu visi rangos darbai vykdomi pagal suderintus grafikus, su įprastais, nežymiais grafikuose numatytų apimčių svyravimais“, – sako Kelių direkcijos vadovas R. Lipkevičius.