• Pradžia
  • >
  • Kviečiame kurti inovatyvųjį produktą

Kviečiame kurti inovatyvųjį produktą

2018 05 31

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kviečia įmones bei mokslo ir studijų institucijas teikti pasiūlymus dalyvauti ikiprekybiniame pirkime „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“.

Ikiprekybinis pirkimas finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintą priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

Ikiprekybinio pirkimo tikslas – sukurti nanomedžiagomis modifikuotą, automobilių kelių dangų tvarumą didinantį asfalto mišinį, pasižymintį dideliu atsparumu klimatinių veiksnių ir transporto priemonių apkrovų poveikiui, ir kuriam modifikuoti bus naudojama mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros (MTEP) vykdymo metu identifikuota asfalto mišiniui tinkamiausia nanomedžiaga.

Šiuo ikiprekybiniu pirkimu sukuriami intelektinės nuosavybės objektai priklauso dalyviui, o perkančioji organizacija įgyja neribotą teisę neatlygintinai naudotis sukurtais intelektinės nuosavybės objektais. Dalyvio atliekamos veiklos, siekiant sukurti inovatyvųjį produktą – nanomedžiagomis modifikuotą asfalto mišinį, didinantį automobilių kelių dangų tvarumą, kiekvieno etapo metu bus finansuojamos ikiprekybinio pirkimo biudžeto lėšomis, tačiau dalyvis taip pat privalo prisidėti ir savomis lėšomis.
Daugiau informacijos dėl dalyvavimo šiame projekte rasite čia.