• Pradžia
  • >
  • Kviečiame susipažinti su automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo projektu

Kviečiame susipažinti su automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo projektu

2023 03 14

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) kviečia susipažinti su „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 23“ projektu, kuris nustato reikalavimus asfalto mišiniams, naudojamiems įrengti dangų konstrukcijas valstybinės reikšmės keliuose.

Apraše pateikti reikalavimai asfalto apatinio, asfalto viršutinio, asfalto pagrindo ir asfalto pagrindo – dangos sluoksnių mišiniams. Rengiant aprašą buvo peržiūrėta asfalto mišinių projektavimo praktika, naudojamos medžiagos ir keliami reikalavimai, orientuojantis į asfalto mišinių, atsparių plastinėms deformacijoms (provėžų susidarymą), taikymą valstybinės reikšmės keliuose. Aprašas taip pat papildytas dideliu atsparumu plastinėms deformacijoms pasižyminčiais alternatyviais iki šiol netaikytais asfalto apatinių sluoksnių mišiniais, kurių paskirtis perimti transporto eismo sukeltas apkrovas, ypač šlyties įtempius, ir perduoti į žemiau esančius sluoksnius.

Aprašas parengtas išnagrinėjus esamą situaciją taikant asfalto mišinius, gerąją kitų šalių patirtį, mokslinių tyrimų rezultatus. Šio aprašo taikymas ilgainiui leis mažinti valstybinės reikšmės provėžuotų kelių mastą ir užkirsti kelią jų vystymuisi.

Techninių reikalavimų aprašas aktualus Kelių direkcijos rangos darbų vykdytojams (fiziniams ir juridiniams asmenims) gaminantiems ir įrengiantiems asfalto dangas valstybinės reikšmės keliuose.

Pasiūlymus projektui kviečiame teikti elektroniniu paštu iki šių metų balandžio 7 d.

Gauti pasiūlymai ir pastebėjimai bus įvertinti rengiant galutinę dokumento redakciją. Patvirtintas „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 23“ bus paskelbtas Kelių direkcijos tinklalapyje.