• Pradžia
  • >
  • VILNIUS TECH ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos bendradarbiavimas: gerins kelių inžinieriaus įvaizdį

VILNIUS TECH ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos bendradarbiavimas: gerins kelių inžinieriaus įvaizdį

2022 08 24

Rugpjūčio 23 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas ne tik išpopuliarinti inžinieriaus profesiją tarp visuomenės narių, bet ir glaudesnio studijų, mokslo ir praktikos sąlyčio, viešinant ir rengiant kelių statybos ir inžinerijos specialistus, organizuojant mokslines konferencijas, seminarus bei VILNIUS TECH studentų praktikas.

VILNIUS TECH kelių katedros vedėjas doc. dr. Viktorijas Vorobjovas atkreipia dėmesį, kad kitas svarbus aspektas – keitimasis informacija apie vykdomus mokslinius tyrimus bei projektus.

„Sutarėme, kad Kelių direkcija prisidės organizuojant studentų mokomąsias praktikas bei įgytų žinių pritaikomumą darbo vietoje, teiks studentų vykdomų tyrimų, praktinių darbų temas ir užduotis. Įmonės atstovai kvies VILNIUS TECH mokslininkus, dėstytojus ir studentus dalyvauti sprendžiant aktualias technologijos mokslų, transporto, kelių tiesimo ir priežiūros problemas“, – teigia kelių katedros vedėjas.

Siekiant padėti spręsti technologines problemas, VILNIUS TECH organizuos studentų praktikų atlikimą įmonėje, kvies jos atstovus dalyvauti įvairiuose mokslo seminaruose, susijusiuose su technologijos mokslų, kelių tiesimo ir priežiūros problemomis.

„Tikiu, kad ši bendradarbiavimo sutartis dar labiau sutvirtins jau daugelį metų vykdomą VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir VILNIUS TECH  bendradarbiavimą. VILNIUS TECH yra vienas pagrindinių partnerių, rengiant normatyvinius dokumentus, dalyvauja atliekant saugaus eismo auditus, VILNIUS TECH sukurtos programinės įrangos pagrindu atliekami asfalto dangos konstrukcijų skaičiavimai“, – sako VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovas Remigijus Lipkevičius.

Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija kartu su VILNIUS TECH šiuo metu Lietuvoje vykdo pirmą kartą šlakų panaudojimo kelių statyboje projektą. Šio projekto tikslas – nustatyti, kokią įtaką kelio eksploatacijai daro šlakas. Atlikus tyrimus bei įvertinus pasiektus rezultatus bus galima spręsti dėl tolesnio šlako naudojimo Lietuvos keliuose. Tai – tik keletas bendrų vykdomų tyrimų, praktinių darbų srityse, sprendžiant aktualias technologijos mokslų, transporto, kelių tiesimo ir priežiūros problemas.

Pasak R. Lipkevičiaus, ši sutartis prisidės ir prie dar vieno labai svarbaus mūsų bendro projekto – Kelių inžinieriaus profesijos įvaizdžio gerinimo ir tikėtina paskatins daugiau jaunų žmonių rinktis su kelių inžinerija susijusias mokymo programas.

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija – strateginė įmonė, valdanti valstybinės reikšmės kelius. Šalyje yra apie 21 tūkst. km valstybinės reikšmės kelių. Kelių direkcijos misija – kurti ir užtikrinti visuomenei saugų, patogų, draugišką aplinkai ir išmanų susisiekimą Lietuvos keliais.