• Pradžia
  • >
  • Tęsiama valstybės įmonių pertvarka

Tęsiama valstybės įmonių pertvarka

2017 04 25

Kelių direkcija įvykdė š. m. kovo 29 d. LR Vyriausybės nutarimą ir su 11 valstybės įmonių pasirašė valstybinės reikšmės kelių priėmimo ir perdavimo aktus. Nuo šiandienos Kelių direkcija patikėjimo teise valdo nekilnojamąjį turtą – valstybinės reikšmės kelius.

Šiek tiek anksčiau Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos parengtoms teisės aktų pataisoms, kurioms įsiteisėjus neliks kliūčių valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių valdymo ir priežiūros pertvarkai įgyvendinti. Šia reforma numatyta iki šių metų pabaigos atlikti 11-kos valstybės įmonių sujungimą, kuris leistų užtikrinti efektyvią valstybės kelių tinklo priežiūrą ir taupyti šalies biudžeto lėšas (kasmet bent po 8,5 mln. EUR). Tikimasi, kad po šios pertvarkos valstybės turtas bus naudojamas skaidriau, efektyviau ir teiks kuo didesnę naudą visuomenei.

Susisiekimo ministerija parengė dviejų – Kelių ir Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių – įstatymų pakeitimo projektus. Pagal Kelių įstatymo projekto nuostatas būtų tikslinami subjektai, galintys valdyti valstybinės reikšmės kelius, taip pat numatyta, kad valstybinės reikšmės kelius gali valdyti vienintelis subjektas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Kadangi Vyriausybės sprendimu valstybinės reikšmės keliai perduoti valdyti Kelių direkcijai, kelių priežiūros įmonės išbraukiamos iš strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių sąrašo.