• Pradžia
  • >
  • Investicijų projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas“ analizė

Investicijų projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas“ analizė

2023 12 12
Projekto pavadinimas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas
Projekto tikslas Tobulinti ir plėtoti TEN-T kelių tinklą, diegiant eismo saugos ir aplinkosaugos priemones
Projekto veiklos Atliekant kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimą, esamas 15,67 km ilgio kelio ruožas bus rekonstruojamas pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, nustatytus automagistralių kategorijos keliams, į keturias eismo juostas su skiriamąja juosta ir iš abiejų kelio A5 pusių ir atskirose vietose (skirtinguose lygiuose su keliu A5) įrengtais apjungiamaisiais ir jungiamaisiais keliais, panaikintomis vieno lygio sankryžomis ir nuovažomis nuo pagrindinio kelio. Bus rekonstruojami esami ir naujai rengiami statiniai: rekonstruojama pralaida per Laikštės upelį ties kelio A5 57,31 km; rekonstruojamas tunelinis pravažiavimas 57,47 km (viadukai kelio A5 kairėje ir dešinėje pusėse); naujai rengiama skirtingų lygių sankryža 58,11 km (viadukas virš automagistralės A5); naujai rengiamas tunelinis pravažiavimas 59,18 km su Gėlyno gatve (viadukai kelio A5 kairėje ir dešinėje pusėse ir apjungiamajame kelyje AP-5); tiltas per Šešupę 59,70 km (tiltai kelyje A5 (kairėje pusėje – rekonstravimas, dešinėje pusėje – nauja statyba, tiltai apjungiamuose keliuose AP-5 ir AP-7 – nauja statyba); tunelinis pravažiavimas 60,30 km (viadukai kelio A5 kairėje ir dešinėje pusėse – nauja statyba, viadukai apjungiamuose keliuose AP-5 ir AP-7 – nauja statyba); skirtingų lygių sankirta 61,18 km su keliu Nr. 2607 Mokolai–Šunskai–Tursučiai (viaduko nauja statyba); skirtingų lygių sankryža 63,62 km su keliu A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas (viaduko rekonstravimas); skirtingų lygių sankirta 67,44 km su keliu Nr. 2609 Marijampolė–Balsupiai (viaduko nauja statyba); skirtingų lygių sankryža 70,73 km su keliu Nr. 5122 Ožkabaliai–Turgalaukis–Liudvinavas (viaduko nauja statyba); aptarnaujantis pastatas ir automobilių stovėjimo aikštelė 64 km (kelio A5 kairėje pusėje). Bus diegiamos aplinkosauginės priemonės: triukšmo užtvaros; tinklo tvora nuo laukinių gyvūnų; požeminės perėjos gyvūnams po tiltais per Šešupę; apsauginės varliagyvių tvoros; lietaus nuotekų linijos ir nuotekų valymo įrenginiai; pertvarkomos melioracijos sistemos; atliekami apželdinimo darbai. Bus rekonstruojami inžineriniai tinklai: elektros tinklai (AB „ESO“ elektros linijų pertvarkymas, komercinių apskaitos spintų įrengimas, automobilių įkrovimo stotelės perkėlimas, apšvietimas); elektroniniai ryšiai (intelektinių transporto sistemų pertvarkymas, AB „Telia Lietuva“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ir UAB „Skaidula“ ryšių linijų pertvarkymas); vandentiekis ir nuotekos (lietaus nuotekos, automobilių aikštelės aptarnaujančio pastato vandentiekis ir nuotekos, UAB „Sūduvos vandenys“ vandentiekio tinklų pertvarkymas); dujotiekis.
Projekto socialinė-ekonominė nauda visuomenei Įgyvendinus TEN-T pagrindinio tinklo kelio Via Baltica ruožo Marijampolė–LT/PL siena, kelio A5 ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimo projektą, bus užtikrinti TEN-T kelių techniniai parametrai, kurie tenkins kelių transporto apkrovimo reikalavimus, pagerins eismo saugumą ir pralaidumą šiame intensyviame, avaringame ir nepakankamų techninių parametrų kelio ruože. Projekto įgyvendinimas pagerins kelių transporto eismo saugos ir aplinkosauginius parametrus ir užtikrins, kad TEN-T kelių infrastruktūra Lietuvoje atitiktų TEN-T gairėse nustatytus reikalavimus bei turės šį ilgalaikį poveikį (naudą): bus sudarytos palankios sąlygos tranzitiniam bei vietiniam eismui, vietinis (lėtaeigis) transporto eismas bus atskirtas nuo tranzitinio transporto eismo, tranzitinio transporto eismas vyks pagrindiniu keliu, o vietinio – apjungiamaisiais ir jungiamaisiais keliais. Kelyje pagerės saugaus eismo sąlygos, sumažės nelaimingų atsitikimų skaičius, sutrumpės kelionės laikas, sumažės kelių transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos.
Projekto socialinis-ekonominio poveikis Remiantis atlikta sąnaudų ir naudos analize (ataskaitinis laikotarpis – 30 metų), projektas generuos socialinę-ekonominę naudą:

a) užtikrinus tinkamą kelio eismo saugumą ir pralaidumą, sumažės nelaimingų atsitikimų skaičius. Prognozuojamas 71 procento eismo įvykių sumažėjimas. Apskaičiuota nelaimingų atsitikimų sumažėjimo socialinė-ekonominė nauda sudarys 3,32 mln. Eur;

b) sudarius palankias eismo sąlygas tranzitiniam eismui, bus sutaupytas kelionės laikas. Prognozuojamas vidutinio kelionės greičio padidėjimas nuo 84,1 iki 106,0 km per valandą. Apskaičiuota laiko sutaupymų socialinė-ekonominė nauda sudarys 385,60 mln. Eur;

c) įrengus naują kelio dangos konstrukciją, tranzitu vykstančiam eismui dėl geresnės kelio dangos kokybės, sumažės eksploatacinės sąnaudos. Prognozuojamas kelio dangos nelygumo pagerėjimas nuo 1,5 iki 0,8 IRI, m/km. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymų socialinė-ekonominė nauda sudarys 19,25 mln. Eur.

Projekto socialinės-ekonominės analizės rezultatai Gauti teigiami socialinės-ekonominės analizės ekonominių rodiklių rezultatai rodo, kad socialiniu-ekonominiu požiūriu projektas yra naudingas ir jį įgyvendinti yra tikslinga:

– EGDV (ekonominė grynoji dabartinė vertė) lygi 39,88 mln. Eur;

– EVGN (ekonominė vidinė grąžos norma) lygi 7,20 proc.;

– ENIS (ekonominės naudos ir išlaidų santykis) lygus 1,27.