Palangos aplinkkelis

2021 07 23

Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projekto tikslas – nukreipti nuo Palangos miesto tranzitinį transportą, atvažiuojantį nuo Šiaulių, Klaipėdos ir važiuojantį link Liepojos ir priešinga kryptimi (iš Liepojos link Šiaulių, Klaipėdos).

Projekto naudos gavėjai – Palangos miesto gyventojai, turistai ir poilsiautojai, atvykstantys į Palangos kurortą, tranzitinis transportas nuo Šiaulių, Klaipėdos vykstantis į Liepoją ir priešinga kryptimi, Palangos oro uosto naudotojai.

Nustatyta, kad įgyvendinus projektą neabejotinai pagerės Palangos miesto gyventojų gyvenamoji aplinka, sumažės triukšmas, oro tarša. Dėl to padidės Palangos miesto kaip kurortinės vietos patrauklumas ir tai turės teigiamą postūmį turizmo vystymuisi. Nutiestas aplinkkelis ypač pagerins eismo sąlygas vasarą, kai dėl kelis kartus padidėjusio turistų antplūdžio Palangos miesto prieigose susidaro transporto grūstys. Aplinkkelis leis daug efektyviau pasiskirstyti transporto srautams, todėl į miestą bus įvažiuojama patogiau ir greičiau. Ateityje vystantis Būtingės naftos terminalui ir plečiantis jūrų uosto infrastruktūrai, nutiesto aplinkkelio svarba taps dar didesnė dėl galimai išaugsiančio krovininio transporto srauto.

Pavyzdiniu transporto sektoriaus viešojo ir privataus partnerystės projektu tapo Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projektas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (VPSP) dažnai yra vienintelis būdas greičiau ir didesne apimtimi plėtoti viešąją infrastruktūrą. Ypač tai aktualu mažėjant valstybiniam finansavimui, o 2009 m. dėl ekonominės krizės Kelių priežiūros ir plėtros programa labai sumažėjo. Pasirinkus VPSP projektų įgyvendinimo būdą, įgyvendinimo pradžioje reikia mažesnių sumų investicijoms, nes objektui sukurti ir eksploatuoti reikalingos išlaidos patiriamos lygiomis dalimis per visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį (dažniausiai 25 metai).

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis pasirašyta 2013 m. balandžio 10 d. Sutartį pasirašė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, UAB „Plėtros investicijos“ (viešąjį pirkimą laimėjusi įmonė) ir UAB „Palangos aplinkkelis“.

2013 m. balandžio 30 d. UAB „Palangos aplinkkelis“, įmonė, 25-erius metus vykdysianti projekto valdymą ir administravimą, pateikė banko garantiją. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis įsigaliojo 2013 m. balandžio 30 d.

Projekto rangovas UAB „Kauno tiltai“ per dvejus metus nutiesė 8,25 km ilgio Palangos aplinkkelį (Palangos miesto teritorijoje (6,25 km) ir Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje (2 km). Tiesiant aplinkkelį, netoli Palangos esanti Vydmantų sankryža buvo rekonstruota į dobilo lapo formos skirtingų lygių sankryžą, taip pat buvo įrengtos dar dvi vieno lygio sankryžos. UAB „Palangos aplinkkelis“ 23-ejus metus vykdys aplinkkelio eksploatacinę priežiūrą ir planuojama, kad per tą laiką du kartus atliks kelio remonto darbus. Partnerystės sutartyje numatyta, kad 25-ųjų metų pabaigoje UAB „Palangos aplinkkelis“ privalės užtikrinti, jog Palangos aplinkkelio skaičiuojamasis naudojimo laikotarpis būtų ne mažesnis kaip 10 metų.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projektas“ sutarties vertė 35,8 mln. Eur.

Sutartis galioja iki 2038 m. balandžio 30 d.

Palangos aplinkkelio tiesimo bei Vydmantų sankryžos rekonstrukcijos darbai pabaigti.

Nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2038 m. balandžio 30 d. nuolatinės priežiūros bei periodinės priežiūros paslaugas teikia UAB „Palangos aplinkkelis“.

Pastabas dėl Palangos aplinkkelio būklės prašome teikti tel. +370 626 93 009 arba el. paštu