• Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0009 „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstravimas“

Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0009 „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstravimas“

2021 11 08

Projektas finansuotas iš Sanglaudos fondo

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Įgyvendinančioji institucija Transporto investicijų direkcija (nuo 2018 m. birželio 1 d. Įgyvendinančiosios agentūros funkcijas vykdo VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra) 2018 m. kovo 26 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0009 „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstravimas“ sutartį Nr. PS-23. Šioje sutartyje numatyta projekto įgyvendinimui skirti iki 28 749 000,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto tikslas – rekonstruoti TEN-T kelių tinklo kelio E67 VIA BALTICA ruožą (kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožą nuo 23,40 iki 35,40 km) pagal AM techninės kategorijos reikalavimus, įgyvendinti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros ir ES fondų investicijų veiksmų programos tikslus ir uždavinius. Projektas yra netiesiogiai susijęs su kitais Kelių direkcijos įgyvendintais, įgyvendinamais ir planuojamais įgyvendinti kelių infrastruktūros plėtros projektais kelyje VIA BALTICA.

Lietuvos teritoriją kertantis TEN-T kelio antrasis Šiaurės jūros–Baltijos jūros koridorius Lietuvoje apima šiaurės–pietų kryptimi esantį kelią VIA BALTICA. Esama TEN-T kelių infrastruktūros būklė Lietuvoje neatitinka dalies TEN-T gairių reglamente Nr. 1315/2013 pateiktų reikalavimų, neužtikrina atitikties didėjantiems eismo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimams. Dėl šių trūkumų yra neužtikrinamas sklandus ir saugus keleivių ir krovinių judumas. VIA BALTICA yra vienas iš intensyviausių ruožų Lietuvoje, kuriame gausus vietinis eismas ir daugiau nei 30 proc. sudaro tarptautinis krovininis eismas.

Kelio ruožo būklė iki rekonstrukcijos neužtikrino saugių ir patogių eismo sąlygų, atitinkančių transporto srauto dydį ir kelio paskirtį, neatitiko transeuropinio tinklo keliams keliamų reikalavimų. Dėl intensyvaus sunkiojo transporto eismo ir siauros kelio dangos ruožas pasižymėjo itin dideliu avaringumu. Per 10 metų, 2016 m. lyginant su 2007 m., bendras eismo intensyvumas kelio VIA BALTICA šio projekto ruože (ilgis 12,00 km) sumažėjo 11,9 proc., tačiau krovininio eismo intensyvumas išaugo 5,7 proc. (krovininio transporto srautas nuo bendro sudarė 38 proc.). Per 5 metus iki projekto įgyvendinimo pradžios įvyko 11 įskaitinių eismo įvykių, kurių metu 4 žmonės žuvo ir 14 buvo sužeista.

Siekiant užtikrinti saugias eismo sąlygas, atitinkančias transporto srautus, kelių kategorijai AM keliamus reikalavimus bei nustatytus tarptautinius standartus, pagal projektą kelio E67 (A5) Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 12,00 km ilgio ruožas Prienų rajono savivaldybės teritorijoje nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstruotas pagal AM techninės kategorijos reikalavimus su skiriamąja juosta bei šalia kelio A5 nutiestais jungiamaisiais keliais. Kelio A5 25,85 ir 27,85 km įrengtos sankirtos atitinkamai su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 3314 „Klebiškis–Juodbūdis–Veiveriai ir vietinės reikšmės keliu Veiveriai–Juodbūdis; 31,68 km – skirtingų lygių Skriaudžių sankryža su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 189 Prienai–Skriaudžiai. Pastatyti keturi viadukai (du sankirtose, vienas skirtingų lygių sankryžoje, vienas tunelinis – 23,93 km); įdiegtos aplinkosauginės priemonės (30,64 km požeminė gyvūnų perėja, aštuonios triukšmą slopinančios užtvaros, tvoros, nušokimo rampos ir barjerai gyvūnams, praėjimas varliagyviams, apželdinimas). Rekonstruoti inžineriniai tinklai: sutvarkytas pakelės drenažas, rekonstruotos ryšių ir elektros linijos, įrengtas skirtingų lygių sankryžos ir tunelinio viaduko apšvietimas, apšvietimo tinklai prijungti prie AB ESO tinklų, rekonstruoti žinybiniai tinklai, rekonstruota 110 kV oro linijos Kauno HE–Kazlų Rūda dalis.

Statybos darbus atliko ūkio subjektų grupė, kurią sudaro AB „Kauno tiltai“ (atsakinga partnerė) ir UAB „Alkesta“.

Pagal projektą atlikti statybos darbai baigti ir perduoti užsakovui 2018 m. gruodžio 7 d.

Įgyvendinant projektą buvo siekiama pagerinti TEN-T kelių infrastruktūrą Lietuvos teritorijoje, modernizuoti esamą kelio infrastruktūrą, sudaryti palankias sąlygas tranzitiniam ir vietiniam eismui, sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių ir sutrumpinti kelionės laiką, tokiu būdu užtikrinant Lietuvos automobilių kelių tinklo integraciją į ES šalių transporto sistemas bei patogų Šiaurės Europos transporto sistemos sujungimą su Centrine ir Vakarų Europa, augančius visuomenės mobilumo poreikius, taip pat skatinant verslo plėtrą bei turizmą šalyje, didinant ekonomikos konkurencingumą.

Projektas „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstravimas“ įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonę ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“.