• Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0010 „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas“

Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0010 „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas“

2021 11 08

Projektas finansuotas iš Sanglaudos fondo

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Transporto investicijų direkcija (toliau – Kelių direkcija) 2018 m. kovo 27 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0010 „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas“ sutartį Nr. PS-24. Šioje sutartyje numatyta projekto įgyvendinimui skirti iki 29 000 000 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto tikslas – rekonstruoti TEN-T kelių tinklo kelio E67 VIA BALTICA ruožą (kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožą nuo 45,15 iki 56,83 km) rekonstruoti pagal AM techninės kategorijos reikalavimus, įgyvendinti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros ir ES fondų investicijų veiksmų programos tikslus ir uždavinius. Projektas yra netiesiogiai susijęs su kitais Kelių direkcijos įgyvendintais, įgyvendinamais ir planuojamais įgyvendinti kelių infrastruktūros plėtros projektais kelyje VIA BALTICA.

Lietuvos teritoriją kertantis TEN-T kelio antrasis Šiaurės jūros–Baltijos jūros koridorius Lietuvoje apima šiaurės–pietų kryptimi esantį kelią VIA BALTICA. Esama TEN-T kelių infrastruktūros būklė Lietuvoje neatitinka dalies TEN-T gairių reglamente Nr. 1315/2013 pateiktų reikalavimų, neužtikrina atitikties didėjantiems eismo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimams. Dėl šių trūkumų yra neužtikrinamas sklandus ir saugus keleivių ir krovinių judumas. VIA BALTICA yra vienas iš intensyviausių ruožų Lietuvoje, kuriame gausus vietinis eismas ir daugiau nei 30 proc. sudaro tarptautinis krovininis eismas.

Kelio ruožas iki rekonstrukcijos neatitiko transeuropinio tinklo keliams keliamų reikalavimų. Dėl intensyvaus sunkiojo transporto eismo ir siauros kelio dangos ruožas pasižymėjo itin dideliu avaringumu. 2007–2016 m. bendras eismo intensyvumas ruože išaugo 13,6 proc., o krovininio transporto eismo intensyvumas – 19,3 proc. (krovininio transporto srautas nuo bendro sudarė 38 proc.). Vidutiniškai kasmet nagrinėjamame ruože įvykdavo 6 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu 2 žmonės žūdavo ir 8 būdavo sužeisti.

Siekiant užtikrinti saugias eismo sąlygas, atitinkančias transporto srautus, kelių kategorijai AM keliamus reikalavimus bei nustatytus tarptautinius standartus, pagal projektą kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 11,68 km ilgio ruožas (nuo 45,15 iki 56,83 km) buvo rekonstruotas pagal AM techninės kategorijos reikalavimus su skiriamąja juosta bei šalia magistralinio kelio nutiestais jungiamaisiais keliais. Taip pat buvo įrengta 48,34 km sankirta ir jungiamieji keliai, skirtingų lygių sankryžos su jungiamaisiais keliais – 52,23 km (Sasnavos) ir 56,66 km (Puskelnių), du žiedai, jungiamuosiuose keliuose – nuovažos į sodybas ir laukus, 6 viadukai (sankirtoje 48,34 km, Sasnavos skirtingų lygių sankryžoje 52,23 km, per geležinkelį 54,06 km, per geležinkelį jungiamajame kelyje 54,12 km, 2 tuneliniai – 53,87 ir 54,33 km) ir estakada Puskelnių skirtingų lygių sankryžoje. Be to, buvo diegiamos aplinkosaugos priemonės – triukšmą slopinančios užtvaros, apželdinimas, tvoros ir barjerai gyvūnams, praėjimas varliagyviams. Pagal projektą buvo įrengtas apšvietimas, rekonstruoti inžineriniai tinklai – elektros, aukštos įtampos, ryšių linijų, lietaus nuotekų nuleidimo (įskaitant paviršiaus nuotekų valymo įrenginius) ir žinybiniai tinklai, pertvarkytos melioracijos sistemos šalia kelio.

Statybos darbus atliko ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ (atsakinga partnerė), UAB YIT Lietuva (buvusi UAB „Lemminkainen Lietuva“), YIT OY (buvusi Lemminkainen Infra OY), AB „Eurovia Lietuva“, TS UAB „Tilsta“ ir UAB „Hidrostatyba“.
Pagal projektą atlikti statybos darbai baigti ir perduoti užsakovui 2018 m. lapkričio 7 d., statybos užbaigimo aktas išduotas 2019 m. sausio 23 d.

Įgyvendinant projektą buvo siekiama pagerinti TEN-T kelių infrastruktūrą Lietuvos teritorijoje, modernizuoti esamą kelio infrastruktūrą, sudaryti palankias sąlygas tranzitiniam ir vietiniam eismui, sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių ir sutrumpinti kelionės laiką, tokiu būdu užtikrinant Lietuvos automobilių kelių tinklo integraciją į ES šalių transporto sistemas bei patogų Šiaurės Europos transporto sistemos sujungimą su Centrine ir Vakarų Europa, augančius visuomenės mobilumo poreikius, taip pat skatinant verslo plėtrą bei turizmą šalyje, didinant ekonomikos konkurencingumą.

Projektas „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas“ įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonę ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“.