• Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0013 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas“

Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0013 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas“

2022 01 03

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis, kurio metu planuojama kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda nuo 102,90 iki 107,00 km ruože įrengti naują dangos konstrukciją naujai rengiamose lėtėjimo ir greitėjimo juostose, rekonstruojamų pralaidų ir silpno sankasos grunto keitimo vietose. Taip pat kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda bus pastatytas pėsčiųjų viadukas, įrengta skirtingų lygių sankryža, abiejose kelio pusėse įrengtos trys žiedinės sankryžos ir nutiesti jungiamieji keliai, įrengtas trūkstamas apšvietimas, rekonstruoti inžineriniai tinklai, įdiegtos aplinkosauginės priemonės – triukšmo užtvaros.

Šio bendro projekto tikslas – plėtoti ir tobulinti transeuropinio transporto (toliau – TEN-T) kelių tinklą, stiprinant kelių dangą, įgyvendinant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 102,90 iki 107,00 km.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie patrauklios ir saugios aplinkos kūrimo, turės teigiamos įtakos Lietuvos ekonominiam vystymuisi, ženkliai pagerins susisiekimą projekto įgyvendinimo vietoje, turės teigiamą įtaką Lietuvos bei tarptautinio tranzitinio automobilių eismo dalyviams.

Numatytas pasiekti rezultatas – rekonstruotų arba atnaujintų kelių TEN-T tinkle ilgis 4,10 km.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“, kuria siekiama plėtoti ir tobulinti TEN-T kelių tinklą, stiprinti ir platinti kelių dangą, įgyvendinti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.

Bendra projekto vertė sudaro 17 396 919,52 eurų. Kelių direkcija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2020 m. gruodžio 16 dieną pasirašė Sanglaudos fondo lėšomis bendrai finansuojamo projekto finansavimo sutartį. Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų, iš kurio skirta iki 14 787 381,59 eurų.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. spalio mėnuo, o darbus planuojama baigti iki 2021 m. lapkričio mėn.