• Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-504-01-0001 „Dinaminis eismo valdymas Via Baltica ir IXB koridoriuje“

Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-504-01-0001 „Dinaminis eismo valdymas Via Baltica ir IXB koridoriuje“

2022 01 03

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis, kurio metu keliuose A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir A5 Kaunas – Marijampolė bus įgyvendintos šios priemonės, sukuriančios vientisą IT sprendimą dinaminio eismo valdymui:

  • įrengiami kintamos informacijos ženklai (KIŽ);
  • įrengiami automobilių eismo, srautų ir greičio stebėjimo ir analizavimo įrenginiai;
  • įrengiamos kelių oro sąlygų stotelės.

Šio bendro projekto tikslas – pagerinti eismo sąlygas bei užtikrinti eismo saugą TEN-T tinklo keliuose, sukuriant dinaminio eismo valdymo sistemą Via Baltica ir IXB koridoriuje.

Įgyvendinus šį projektą pagerės eismo valdymas valstybinės reikšmės keliuose. Bus prisidedama prie atstūminės kelių apmokestinimo sistemos įrengimo. Numatytas pasiekti rezultatas – bus įdiegta 1 intelektinė transporto sistema.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“, kuria siekiama užtikrinti eismo saugą, saugumą, taip pat įdiegti eismo informavimo ir srautų valdymo transporto sistemą TEN-T tinkle.

Bendra projekto vertė sudaro 6 311 939,01 eurų. Kelių direkcija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2020 m. gruodžio 8 dieną pasirašė Europos Sanglaudos fondo lėšomis bendrai finansuojamo projekto finansavimo sutartį. Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų, iš kurio skirta iki 5 049 551,20 eurų.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. gegužės mėnuo, o darbus planuojama baigti iki 2022 m. spalio mėn.