• Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0008 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė ruožo nuo 26,80 iki 40,27 km rekonstravimas“

Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0008 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė ruožo nuo 26,80 iki 40,27 km rekonstravimas“

2022 01 03

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2020 m. gruodžio 23 d. pasirašė projekto Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0008 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė ruožo nuo 26,80 iki 40,27 km rekonstravimas“ (toliau – Projektas) sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta Projekto finansavimui skirti iki 9 845 646,00 Eur Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (Regioninės plėtros fondas) lėšų. Bendra projekto vertė yra 12 016 076,26 Eur.

Projekto tikslas – plėtoti ir tobulinti regionų jungtis su TEN-T tinklu, stiprinti ir platinti kelių dangą, rekonstruoti kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė ruožą nuo 26,80 iki 40,27 km.

Įgyvendinus projektą šio kelio naudotojams užtikrintos sklandesnės ir saugesnės susisiekimo sąlygos valstybinės reikšmės keliais. Tikslinės grupės: Ukmergės raj. savivaldybės, Siesikų ir Deltuvos seniūnijų gyventojai ir eismo dalyviai, važiuojantys rekonstruojamu kelio ruožu – 1 343 aut./parą (prognozuojama, kad rekonstruotu kelio ruožu 2050 m. važiuos 1 531 aut./parą).

Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie Veiksmų programos 6 prioriteto 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ remiamos veiklos „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T kelių tinklui“ numatyto pasiekti rezultato.

Projekto siekiami minimalūs rezultatai: 18 proc. sutrumpėjęs kelionės laikas, 16 proc. sumažėjęs eismo įvykių skaičius, 33 proc. mažesnis vidutinis kelio dangos nelygumas.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo 25 d. Projektas baigtas  įgyvendinti 2023 m. rugsėjo 18 d.