• Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0009 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožo nuo 18,10 iki 23,50 km rekonstravimas“

Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0009 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožo nuo 18,10 iki 23,50 km rekonstravimas“

2022 01 05

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2021 m. gruodžio 20 d. pasirašė projekto Nr. 06.2.1‑TID‑V‑507‑01‑0009 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožo nuo 18,10 iki 23,50 km rekonstravimas“ (toliau – Projektas) sutartį. Projekto finansavimui skirta iki 2 671 851,00 Eur Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (Regioninės plėtros fondo) lėšų. Bendra projekto vertė yra 3 168 738,78 Eur.

Projekto tikslas – plėtoti ir tobulinti regionų jungtis su TEN-T tinklu, stiprinant ir platinant kelių dangą, rekonstruojant krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožą nuo 18,10 iki 23,50 km.

Rekonstruotas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožas nuo 18,10 iki 23,50 km yra Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių seniūnijos teritorijoje. Projekto tikslinės grupės: Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių seniūnijos vietiniai gyventojai projekto įgyvendinimo vietoje ir kiti eismo dalyviai, važiuojantys minėtu kelio ruožu, t. y. – 1 234 aut./parą (prognozuojama, kad minėto kelio ruožu 2051 m. važiuos 1 349 aut./parą).

Užbaigus projektą, šiame ruože 22,34 km esantis viadukas yra išplatintas užtikrinant IV kelio kategorijos parametrus: įrengtos kelio dangos plotis – 7,0 m, eismo juostų pločiai – po 3,0 m. Taip pat įrengti šaligatviai, inžineriniai tinklai, vandens pralaidos, nuovažos, autobusų sustojimo aikštelių paviljonai. Autobusų sustojimo aikštelės pritaikytos žmonių su negalia reikmėms. Eismo dalyvių saugumui užtikrinti įrengti apsauginiai atitvarai, pėsčiųjų saugumui užtikrinti – pėsčiųjų tvorelė.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonę „Regionų pasiekiamumo gerinimas“.