• Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0011 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 13,13 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina–Turgeliai rekonstravimas į žiedinę sankryžą“

Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0011 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 13,13 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina–Turgeliai rekonstravimas į žiedinę sankryžą“

2022 01 05

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis, kurio metu planuojamas valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 13,13 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės keliu Nr. 5202 Rudamina-Turgeliai rekonstravimas į žiedinę sankryžą. Esamą trišalę sankryžą numatoma rekonstruoti į saugesnę žiedinę sankryžą, įrengiant apšvietimą, pėsčiųjų ir dviračių takus, pėsčiųjų perėjimus per kelią, kitas eismo saugos priemones, taip pat įrengiant vandens nuo kelio nuvedimą, rekonstruojant ir (ar) įrengiant inžinerinius tinklus. Projekto įgyvendinimas prisidės prie saugios aplinkos kūrimo, turės teigiamos įtakos Lietuvos regionų ekonominiam vystymuisi, sudarys geresnes sąlygas vietiniam eismui, sumažins eismo įvykių ir padės užtikrinti eismo saugumą.

Besikeičiančios darbo rinkos tendencijos rodo, kad didžioji darbo vietų dalis kuriasi rajonų centruose ar didesniuose miestuose, todėl labai svarbu, kad gyvenviečių, kaimų gyventojai turėtų saugų susisiekimą, kas leistų jiems efektyviau vykdyti darbo paieškas arba saugiau nuvykti į jau turimą darbo vietą. Projekto įgyvendinimas teiks didelę naudą Vilniaus raj. aplinkiniuose miesteliuose ir kaimuose gyvenantiems žmonėms.

Šio bendro projekto tikslas – padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su ES transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T) ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones valstybinės reikšmės keliuose (Vilniaus regiono jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T tinklui.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Regionų pasiekiamumo gerinimas“, kuria siekiama padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su TEN‑T tinklu ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN‑T tinklu), nepriklausančiuose TEN‑T tinklui.

Bendra projekto vertė sudaro 983 475,66 eurų. Kelių direkcija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2021 m. gruodžio 21 dieną pasirašė Europos regioninės plėtros fondo lėšomis bendrai finansuojamo projekto finansavimo sutartį. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, iš kurio skirta lėšų iki 835 954,31 eurų.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. birželio mėn., o darbus planuojama baigti iki 2022 m. lapkričio mėn.