• Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0010 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 202 Vaidotai–Baltoji vokė 10,75 km esančios sankryžos su Kalno g. rekonstravimas įrengiant žiedinę sankryžą“

Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0010 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 202 Vaidotai–Baltoji vokė 10,75 km esančios sankryžos su Kalno g. rekonstravimas įrengiant žiedinę sankryžą“

2022 01 03

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) įgyvendino projektą, finansuojamą Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis, kurio metu valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 202 Vaidotai–Baltoji Vokė 10,75 km esančioje sankryžoje su Kalno g. įrengė žiedinę sankryžą su apšvietimu, pėsčiųjų ir dviračių takais, pėsčiųjų perėjimais ir eismo saugos priemonėmis.  Rekonstruotoje sankryžoje Pagiriuose sudarytos saugios sąlygos visiems eismo dalyviams ir tuo pačiu pagerėjo Lietuvos įvaizdis.

Šio projekto tikslas – padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su ES transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T) ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones valstybinės reikšmės keliuose (Vilniaus regiono jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T tinklui.

Valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 202 Vaidotai–Baltoji Vokė 10,75 km esančioje sankryžoje su Kalno g., įrengta žiedinė sankryža su apšvietimu, pėsčiųjų ir dviračių takais, pėsčiųjų perėjimais ir eismo saugos priemonėmis. Šia sankryža naudojasi vietiniai gyventojai ir kiti eismo dalyviai, važiuojantys nagrinėjamu minėto kelio ruožu. Be to,  yra pagerinti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugai nustatyti reikalavimai, kas lėmė teigiamus pokyčius dėl pėsčiųjų ir kelių eismo saugos, yra sumažintas aplinkos triukšmo lygis ir užtikrintas tinkamas vandens nuo kelio nuvedimas.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Regionų pasiekiamumo gerinimas“, kuria siekiama padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su TEN-T tinklu ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T tinklui.

Bendra projekto vertė sudaro 577 778,00 eurų. Kelių direkcija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2021 m. gruodžio 21 dieną pasirašė Europos regioninės plėtros fondo lėšomis bendrai finansuojamo projekto finansavimo sutartį.  Projektas finansuojamas  iš Europos regioninės plėtros fondo, iš kurio skirta iki 491 111,30 eurų, lėšų.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2021 m. rugsėjo mėn., o statybos darbai baigti 2023 m. rugsėjo mėn.