• Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 101113316 — 22-LT-TM-VBRD3 — CEF-T-2022-MILMOB „Via Baltica ruožo Marijampolė–LT/PL siena plėtra, kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 79,00 iki 85,00 km rekonstravimas (III ruožas)“

Projektas Nr. 101113316 — 22-LT-TM-VBRD3 — CEF-T-2022-MILMOB „Via Baltica ruožo Marijampolė–LT/PL siena plėtra, kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 79,00 iki 85,00 km rekonstravimas (III ruožas)“

2023 04 27

Projektas Nr. 101113316 — 22-LT-TM-VBRD3 — CEF-T-2022-MILMOB „Via Baltica ruožo Marijampolė–LT/PL siena plėtra, kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 79,00 iki 85,00 km rekonstravimas (III ruožas)“

https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA) 2023 m. balandžio 19 d. pasirašė projekto Nr. 22-LT-TM-VBRD3 — CEF-T-2022-MILMOB „Via Baltica ruožo Marijampolė–LT/PL siena plėtra, kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 79,00 iki 85,00 km rekonstravimas (III ruožas)“ (toliau – Projektas) dotacijos sutartį. Projekto finansavimui skirta iki 27,46 mln. eur. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF) lėšų, kurios bus investuotos į kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai („Via Baltica“) plėtrą pritaikant šį kelią dvejopam mobilumui (angl. Dual mobility).

„Via Baltica“ yra Šiaurės jūros – Baltijos koridoriaus ir TEN-T pagrindinio automobilių transporto tinklo dalis, kurio bendras ilgis siekia 649 km, iš kurių 269 km yra Lietuvos teritorijoje. „Via Baltica“ yra strategiškai svarbi jungtis Lietuvos ir tarptautiniam susisiekimui, todėl šio kelio modernizavimas – vienas prioritetinių šalies susisiekimo infrastruktūros projektų. Tai yra vienas intensyviausių tranzitinio eismo kelių Lietuvoje, kuriuo gabenama daugiausia krovinių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra patvirtinusi specialųjį teritorijų planavimo dokumentą „Via Baltica“ rekonstrukcijai nuo Marijampolės iki Lietuvos ir Lenkijos sienos (kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožas nuo 56,83 iki 97,06 km). Šio kelio ruožo  rekonstrukcija  yra įgyvendinama 4 etapais. Kelio „Via Baltica“  plėtra yra itin svarbi ne tik krovinių logistikos gerinimui, tačiau ir kariniam mobilumui užtikrinti.

Šiuo metu didžioji dalis „Via Baltica“ ruožo nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos yra tik dviejų eismo juostų. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas siekia beveik 10 tūkst. automobilių per parą, iš jų net iki 60 proc. sudaro krovininis transportas, todėl eismo sąlygos šiame kelyje yra sudėtingos. Siekiama, kad visiems keliaujantiems ši magistralė būtų patogi ir saugi bei atitiktų aukščiausius tarptautiniam kelių tinklui keliamus eismo organizavimo ir saugos reikalavimus. Baigus viso ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstrukciją, ši magistralė nuo Kauno per Marijampolę iki Lenkijos sienos ir toliau iki pat Varšuvos bus ne tik modernesnė, bet ja bus galima važiuoti patogiai, saugiai ir greitai.

Trečiasis rekonstrukcijos etapas apima kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 79,00 iki 85,00 km rekonstrukciją, kurį vykdant 6,00 km ilgio kelias bus praplatintas iki keturių eismo juostų. Taip pat, siekiant eismo saugumo ir tvaresnio judumo, Projekto įgyvendinimo darbus sudaro skirtingų lygių sankryžos su rajoninio kelio Nr. 200 Kalvarija–Gražiškiai–Vištytis 82,65 km rekonstrukcija; esamo tilto ties 83,30 km per Šešupę ir rajoninio kelio Nr. 265 Kreivukė–Kalvarija rekonstrukcija, 3,5–5,5 m aukščio triukšmo užtvarų (priklausomai nuo jų vietos) įrengimas greitkelio išorinėse pakelėse apie 4,51 km atitinkamo kelio ruožo; drenažo konstrukcijų (sistemų) rekonstrukcija – apie 4935 m; inžinerinių tinklų, pvz., lietaus nuotekų ir apšvietimo, rekonstrukcija. Planuojamas šio projekto rezultatas – išplėtotas ir tobulinamas dvejopo naudojimo TEN-T kelių tinklas, padidintas kelių pralaidumas, sustiprinta ir praplatinta kelių danga bei sėkmingai įgyvendintos eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonės. Rekonstrukcijos metu numatoma atskirti vietinio ir tranzitinio transporto srautus, todėl Projekto įgyvendinimas pagerins ir Marijampolės regiono įmonių bei gyventojų darnaus judumo sąlygas.

Įgyvendinus „Via Baltica“ rekonstrukcijos projektus, kelio zonoje bus geresnis per Lietuvą vykstančių karinių gynybinių padalinių susisiekimas, bus galima laiku dislokuoti karinius vienetus, didinti paramą Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse jau dislokuotiems kariniams padaliniams. Rekonstrukcijos darbai atitinka civilinio ir karinio mobilumo (t. y. dvejopo naudojimo) CEF reglamentą 2021/1153 ir 2021/1328.

Bendra Projekto darbų vertė – 68,00 mln. eur. Šiame kelio ruože rekonstrukcijos darbai pradėti 2022 m. gruodžio 19 d. Projektą planuojama baigti įgyvendinti š. m. spalio mėnesį.