• Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. LLI-280 (EASYCROSSING)

Projektas Nr. LLI-280 (EASYCROSSING)

2021 11 08

Informacija apie įgyvendintą projektą

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Pasienio kelių infrastruktūros tobulinimas, siekiant pagerinti susisiekimą tarp regionų centrų ir užtikrinti darbo jėgos judėjimą pasienio vietovėse“ (EASYCROSSING, Nr. LLI-280).

Bendras projekto tikslas – skatinti darbuotojų judumą ir geografinį vientisumą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose, prekybą bei turizmą. Projektu siekta sukurti tinkamą infrastruktūrą darbo jėgos, prekių bei paslaugų judėjimui ir sumažinti tokias ilgalaikes regioninės plėtros kliūtis kaip aukštas nedarbo lygis, emigracija, žema pasienio regionų kelių tinklo kokybė ir pan.

Siekiant iškeltų tikslų, bendrai buvo rekonstruoti 6 Lietuvos ir Latvijos valstybinių kelių ruožai, kurių bendras ilgis beveik 46 km:

  • kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožas nuo 0,00 iki 9,188 km (nuo Mažeikių iki Latvijos sienos) ir kelio Nr. P106 Ezere–Embūte–Grobiņa ruožas nuo 0,07 iki 13,95 km;
  • kelio Nr. 2912 Žeimelis–Vileišiai–Adžiūnai ruožas nuo 0,0 iki 5,1 km (nuo Žeimelio iki Latvijos sienos) ir kelio Nr. V1028 Bauska–Bērzi–Lietuvos siena ruožas nuo 7,44 iki 14,62 km;
  • kelio Nr. 3647 Pandėlys–Suvainiškis–Nereta ruožas nuo 13,30 iki 18,30 km (nuo Vilkolių iki Taručių), kelio Nr. P75 Jēkabpils–Lietuvos siena ruožas nuo 56,08 iki 60,50 km bei kelio Nr. V961 Nereta–Sleķi ruožas nuo 0,10 iki 1,15 km.

Projektas įgyvendintas Valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai bendradarbiaujant su Latvijos susisiekimo ministerija, kuriai atstovauja AB „Latvijos valstybiniai keliai“ (atsakinga projekto partnerė).

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektui įgyvendinti skirta ir panaudota beveik 9 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų, iš kurių 4,5 mln. eurų skirta Lietuvai.

Daugiau informacijos: http://latlit.eu, http://europa.eu.

Įgyvendinamu projektu taip pat informuojama apie užimtumo skatinimo institucijas Latvijoje ir Lietuvoje, kurios teikia su užimtumu susijusias paslaugas, taip palengvindamos darbo paiešką Lietuvos ir Latvijos pasienio gyventojams.

Informacija apie įgyvendintas sutartis

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimo darbus atliko UAB „Žemaitijos keliai“ pagal 2017 m. rugsėjo 14 d. sudarytą sutartį Nr. S-616. Darbai baigti 2019 m. gegužės mėn. Atliktų darbų vertė 3,987 mln. eurų.

Sutarties įgyvendinimo metu rekonstruotas kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožas nuo 0,00 iki 6,89 km. Visame kelio ruože kelio danga rekonstruota ir praplatinta iki 8 m, kelio 3,94 km esantis tiltas per Vaidmino upelį pakeistas į pralaidą, o kelio 6,25 km esantis tiltas per Ašvą rekonstruotas. Taip pat rekonstruotos autobusų sustojimo aikštelės, rekonstruotos ir įrengtos naujos sankryžos ir nuovažos, išvalytos ir įrengtos naujos pralaidos, pastatyti nauji kelio ženklai, rekonstruoti inžineriniai tinklai.

Kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys:
Iki rekonstravimo pradžios:

Kelio Nr.

Ruožas, km

Vieta, km

VMPEI, aut./parą

Metai

nuo

iki

Bendras

Krovininis

163

0,000

1,144

0,370

1209

256

2017

Po rekonstrukcijos:

Kelio Nr.

Ruožas, km

Vieta, km

VMPEI, aut./parą

Metai

nuo

iki

Bendras

Krovininis

163

0,000

1,144

0,370

1243

206

2018

163

0,000

1,144

0,370

1372

220

2019

163

0,000

1,144

0,370

994

159

2020

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2912 Žeimelis–Vileišiai–Adžiūnai ruožo nuo 0,0 iki 5,1 km rekonstravimo darbus atliko UAB „Šiaulių plentas“ pagal 2018 m. kovo 27 d. sudarytą sutartį Nr. S-87. Darbai baigti 2020 m. birželio mėn. Atliktų darbų vertė 2,36 mln. eurų.

Sutarties įgyvendinimo metu rekonstruotas kelio Nr. 2912 Žeimelis–Vileišiai–Adžiūnai ruožas nuo 0,0 iki 5,1 km. Rekonstruotame kelio ruože per Žeimelio miestelį nuo 0 iki 1,8 km rekonstruota 5,5 m. pločio kelio danga, įrengti šaligatviai, kitoje ruožo dalyje žvyro danga rekonstruota į asfaltbetonio dangą ir praplatinta iki 6 m. Taip pat rekonstruotas kelio 0,49 km esantis tiltas per Beržtalio upę, rekonstruotos autobusų sustojimo aikštelės, rekonstruotos ir įrengtos naujos sankryžos ir nuovažos, išvalytos ir įrengtos naujos pralaidos, pastatyti nauji kelio ženklai, rekonstruoti inžineriniai tinklai.

Kelio Nr. 2912 Žeimelis–Vileišiai–Adžiūnai ruožo nuo 0,0 iki 5,1 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo iki rekonstrukcijos pradžios duomenys:
Iki rekonstravimo pradžios:

Kelio Nr.

Ruožas, km

Vieta, km

VMPEI, aut./parą

Metai

nuo

iki

Bendras

Krovininis

2912

0,000

1,890

0,900

371

60

2014

2912

1,890

5,112

3,300

86

20

2014

Po rekonstrukcijos:

Kelio Nr.

Ruožas, km

Vieta, km

VMPEI, aut./parą

Metai

nuo

iki

Bendras

Krovininis

2912

1,890

5,112

4,000

101

43

2018

2912

0,000

1,890

0,900

312

25

2021

2912

1,890

5,112

4,000

80

15

2021

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3647 Pandėlys–Suvainiškis–Nereta ruožo nuo 13,30 iki 18,30 km rekonstravimo darbus atliko Latvijos bendrovė AS „A.C.B“ pagal 2018 m. rugpjūčio 28 d. sudarytą sutartį Nr. S-628. Darbai baigti 2019 m. birželio mėn. Atliktų darbų vertė 1,896 mln. eurų.

Sutarties įgyvendinimo metu rekonstruotas kelio Nr. 3647 Pandėlys–Suvainiškis–Nereta ruožas nuo 13,30 iki 18,30 km. Rekonstruojamame kelio ruože žvyro danga rekonstruota į asfaltbetonio dangą ir praplatinta iki 6 m. Taip pat įrengtos autobusų sustojimo aikštelės, drenažas, rekonstruotos ir įrengtos naujos sankryžos ir nuovažos, išvalytos ir įrengtos naujos pralaidos, pastatyti nauji kelio ženklai, rekonstruoti inžineriniai tinklai.

Kelio Nr. 3647 Pandėlys–Suvainiškis–Nereta ruožo nuo 13,30 iki 18,30 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo iki rekonstrukcijos pradžios duomenys:
Iki rekonstravimo pradžios:

Kelio Nr.

Ruožas, km

Vieta, km

VMPEI, aut./parą

Metai

nuo

iki

Bendras

Krovininis

3647

11,390

20,586

14,000

152

39

2016

Po rekonstrukcijos:

Kelio Nr.

Ruožas, km

Vieta, km

VMPEI, aut./parą

Metai

nuo

iki

Bendras

Krovininis

3647

11,390

20,586

14,000

197

60

2019

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožo nuo 6,89 iki 9,188 km kapitalinio remonto darbus atliko AB „Eurovia Lietuva“ pagal 2020 m. gegužės 7 d. sudarytą sutartį Nr. S-426. Darbai baigti 2021 m. gegužės mėn. Atliktų darbų vertė 1,66 mln. eurų.

Sutarties įgyvendinimo metu kapitališkai suremontuotas kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožas nuo 6,89 iki 9,188 km. Atlikus kapitalinio remonto darbus, minėtoje atkarpoje įrengta nauja kelio dangos konstrukcija, atstatant kelio geometrinius parametrus, įrengtos pėsčiųjų perėjos su apšvietimu, įrengtas ir atnaujintas horizontalus bei vertikalus ženklinimas, viešojo transporto sustojimo aikštelės.

Kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys:
Iki kapitalinio remonto pradžios:

Kelio Nr.

Ruožas, km

Vieta, km

VMPEI, aut./parą

Metai

nuo

iki

Bendras

Krovininis

163

1,144

9,209

6,160

1521

244

2017

Po kapitalinio remonto:

Kelio Nr.

Ruožas, km

Vieta, km

VMPEI, aut./parą

Metai

nuo

iki

Bendras

Krovininis

163

1,144

9,209

6,160

1423

213

2018

163

1,144

9,209

6,160

1840

216

2019

163

1,144

9,209

6,160

1459

171

2020