• Pradžia
  • >
  • Projekto Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0012 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstravimas“

Projekto Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0012 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstravimas“

2022 11 25

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2020 m. birželio 17 d. pasirašė projekto Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0012 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstravimas“ (toliau – Projektas) sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta Projekto finansavimui skirta iki 31 373 890,54 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų. Bendra projekto vertė, kurią sudaro tinkamos ir netinkamos išlaidos – 39 857 698,10 Eur.
Projekto tikslas – plėtoti ir tobulinti TEN-T kelių tinklą, stiprinant ir platinant kelių dangą, rekonstruojant kelio A14 Vilnius–Utena ruožą nuo 16,00 iki 21,50 km.
Projekto lėšomis buvo rekonstruojamas kelio A14 Vilnius–Utena ruožas nuo 16,00 iki 21,50 km, kuris neatitiko kelių techninio reglamento keliamų reikalavimų, neužtikrino saugių ir patogių automobilių eismo sąlygų, atitinkančių eismo intensyvumo lygį, kelio reikšmę ir tarptautinius standartus. Nagrinėjamas kelio ruožas buvo dviejų eismo juostų kelias, sudarytas daugiausia iš cementbetonio dangos, vietomis – asfalto. Tiek asfalto, tiek cementbetonio dangos būklė buvo nepatenkinama. Vyravo kairiniai posūkiai ir apsisukimai, kertant skiriamąją juostą. Kelią A14 Vilnius–Utena 17,14 km viename lygyje kirto krašto kelias Nr. 172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai, o 21,18 km – krašto kelias Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė.
Užbaigus projektą, jo ruožas buvo sustiprintas ir paplatintas nuo 2 iki 4 eismo juostų, buvusią nekokybišką cementbetonio dangą pakeitė asfalto danga. Eismo saugumui pagerinti šiame ruože nebeliko kairinių posūkių ir apsisukimų per skiriamąją juostą – šiam tikslui įgyvendinti įrengtos dvi skirtingų lygių sankryžos su krašto keliais: pastatyti viadukai ir įrengtos žiedinės sankryžos, į kurias įsijungė jungiamieji keliai bei greitėjimo ir lėtėjimo juostos iš kelio A14 Vilnius–Utena. Pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui pagerinti buvo pastatytas pėsčiųjų viadukas, įrengta požeminė pėsčiųjų perėja, šalia kelio nutiestas pėsčiųjų ir dviračių takas. Atnaujintame ruože įrengtas kelio apšvietimas, pastatyti apsauginiai atitvarai, įdiegtos aplinkosauginės priemonės – triukšmą slopinanti sienutė ir tinklo tvora nuo laukinių žvėrių, rekonstruoti inžineriniai tinklai.
Užbaigus projektą, bendras rekonstruotų kelių TEN-T tinkle ilgis padidėjo 5,50 km, sugaištas kelionės automobilių keliais TEN-T tinkle laikas planuojama, kad sudarys 0,20 mln. val.
Įgyvendinus numatytus rekonstravimo darbus, pagerėjo susisiekimo sąlygos, padidėjo maršruto patrauklumas Lietuvos bei užsienio šalių eismo dalyviams, tačiau didžiausią naudą gavo Vilniaus raj. gyventojai. Kelias A14 Vilnius–Utena Vilniaus raj. gyventojams užtikrins patogesnę jungtį su šalies sostine bei visu Vilniaus regionu ir Utenos miestu.
Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 6 prioriteto 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ remiamos veiklos „TEN-T kelių tinklo, įskaitant su jais susijusių privažiuojamųjų kelių ir tiesioginių jungiamųjų kelių, rekonstrukcija ir tiesimas“ numatyto pasiekti rezultato.