• Pradžia
  • >
  • Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas

2017 08 10

Pirkimo sutartis pasirašyta 2017 m. rugpjūčio 10 d., įsigaliojo 2017 m. rugpjūčio 23 dieną. Darbų pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 23 diena. Darbus atliks ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“, UAB „Lemminkainen Lietuva“, Lemminkainen Infra OY, AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Tilsta“ ir UAB „Hidrostatyba“. Sutarties darbai bus finansuojami Lietuvos Respublikos biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšomis. Priimta sutarties suma: 51 583 884,56 Eur (su PVM).

Kelio A5 ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimo į AM kelio kategoriją statybos darbus numatoma vykdyti dviem statybos darbų etapais. Pirmame etape bus rengiama: dešinė kelio pusė iki 52,20 km ir kairė nuo 52,60 km, bus statomi ir rekonstruojami viadukai sankirtoje 48,34 km ir Sasnavos sankryžoje 52,23 km, estakada Puskelnių sankryžoje 56,55 km, viadukai per geležinkelį 54,06 km ir 54,12 km, jungiamieji keliai, rengiamas drenažas bei lietaus kanalizacija skiriamojoje juostoje, statomi nauji tuneliniai viadukai 53,87 ir 54,33 km, atliekamas vertikalus ir horizontalus kelių ženklinimas, įrengiami apsauginiai barjerai. Antrame etape bus rekonstruojama: kairė kelio pusė iki 52,60 km ir dešinė nuo 52,20 km, bus rengiami likusieji jungiamieji keliai, atliekamas šio ruožo dangos stiprinimas, baigiama formuoti skiriamoji juosta, baigiami statyti tuneliniai viadukai 53,87 ir 54,33 km, viadukai sankirtoje 48,34 km ir Sasnavos sankryžoje 52,23 km, viadukas per geležinkelį 54,06 km, estakada Puskelnių sankryžoje 56,55 km. Bus pastatomos numatytos triukšmą slopinančios užtvaros, atliekamas vertikalus ir horizontalus ženklinimas, įrengiami apsauginiai barjerai.

Rekonstrukcijos metu esama žemės sankasa bus išplatinta iki 29,5–33,5 m pločio. Paviršinio vandens nuvedimui nuo kelio bus įrengti pakelės grioviai, vandens surinkimui iš žemiausių pakelės vietų – vandens nuleistuvai. Projektuojamas važiuojamosios kelio dalies dangos plotis – 2×11,25 m. Dangos konstrukciją sudaro: apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 0,40 m; skaldos pagrindo sluoksnis – 0,20 m; asfalto pagrindo sluoksnis – 0,14 m; apatinis asfalto sluoksnis – 0,08 m; asfalto viršutinis sluoksnis – 0,04 m. Abiejose rekonstruojamo kelio pusėse bus įrengta 13 apjungiamųjų kelių, kuriais sklypų ir sodybų savininkai per skirtingų lygių sankryžas galės patekti į kelią A5 . 48,34 km įrengiama sankirta su keliu Nr. 2611, kurioje pastatomas 4-ių angų (13,0+17,0+17,0+13,0 m) rėminės konstrukcijos gelžbetoninis viadukas (bendras viaduko ilgis – 66,16 m, plotis – 10,50 m.). Sasnavos sankryžoje 52,23 km esamo viaduko bendras ilgis – 91,14 m, tarpatramių ilgiai – 18,0+24,00+24,0+18,0 m, bendras plotis – 9,84 m. Naujai statomo viaduko bendras ilgis – 91,14 m, tarpatramių ilgiai – 18,0+24,00+24,0+18,0 m, bendras plotis – 12,00 m. Sasnavos sankryžoje įrengiamas apšvietimas. Pervažiavimui į kitą kelio pusę įrengiami du monolitiniai gelžbetoniniai tuneliniai pravažiavimai 53,87 ir 54,33 km: tunelinių viadukų ilgis – 2×15,20 m, plotis – 2×30,78 m. 54,06 km numatytas 4-ių angų (20,22+24,0+24,0+20,22 m) rėminės konstrukcijos gelžbetoninis viadukas per geležinkelį. 54,12 km numatytas gelžbetoninis viadukas per geležinkelį apjungiamajam keliui. Bendras viaduko ilgis – 80,34 m, plotis – 10,50 m. 56,55 km suprojektuota skirtingų lygių sankryža (Puskelnių), kurioje taip pat įrengiamas apšvietimas. Pastatomas 14-os angų, nekarpytos perdangos konstrukcijos gelžbetoninis viadukas, angos 15,0+(18,00×4)+(20,00×2)+(18,00×6)+15,0 m. Eismo saugumui užtikrinti panaikinamos 4 autobusų stotelės, įrengiami kelio atitvarai, kelias apstatomas naujais ženklais, danga ženklinama. Diegiamos aplinkosauginės priemonės (triukšmą slopinančios užtvaros, apželdinimas, tvoros ir barjerai gyvūnams, praėjimas varliagyviams). Rekonstruojami inžineriniai tinklai (elektros, oro, ryšių linijų ir žinybiniai tinklai, įrengiamas skirtingų lygių sankryžų apšvietimas; lietaus nuotekų nuleidimo tinklai ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai; pertvarkomos melioracijos sistemos šalia kelio).

Projekto naudą sudaro laiko sutaupymai ir eismo įvykių sumažėjimas.

Įgyvendinus projektą bus modernizuota TEN-T kelio E67 (VIA BALTICA) ruožo Kaunas–Marijampolė, kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km esanti infrastruktūra, kuri užtikrins Lietuvos automobilių kelių tinklo integraciją į ES šalių transporto sistemas bei patogų Šiaurės Europos transporto sistemos sujungimą su Centrine ir Vakarų Europa, geriau patenkins augančius visuomenės mobilumo poreikius, skatins verslo plėtrą bei turizmą šalyje, didins ekonomikos konkurencingumą.