• Pradžia
  • >
  • Projekto Nr. 08-001-P-0001 „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 rekonstravimas. (Vidurinis tiltas per Nerį)“

Projekto Nr. 08-001-P-0001 „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 rekonstravimas. (Vidurinis tiltas per Nerį)“

2023 11 15

Projekto Nr. 08-001-P-0001 „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 rekonstravimas. (Vidurinis tiltas per Nerį)“

https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija (Kelių direkcija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2023 m. spalio 11 d. pasirašė projekto Nr. 08-001-P-0001 „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 rekonstravimas. (Vidurinis tiltas per Nerį)“ sutartį. Sutartyje numatyta projekto finansavimui skirti iki 28.000.000,00 Eur iš 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė – 71.558.273,39 eur.
Projekto tikslas–tobulinti ir plėtoti TEN-T kelių tinklą, diegiant eismo saugos ir aplinkosaugos priemones.

Rekonstruojamas kelio ruožas yra Kauno miesto savivaldybės Eigulių ir Šilainių seniūnijų teritorijose. Esamoje situacijoje šiame kelio ruože yra 2 seni viadukai per Jonavos gatvę (A1 99,62 km), 2 seni tiltai per Nerį (A1 100,00 km) bei naujai pastatytas tiltas per Nerį ir viadukas per Jonavos gatvę dešinėje kelio pusėje. Šiame kelio ruože yra pats didžiausias eismo intensyvumas Lietuvoje: 2021 m. bendras vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (toliau–VMPEI) sudarė 58817 aut./parą, sunkusis VMPEI – 7276 aut./parą. Kai kuriomis dienomis maksimalus eismo intensyvumas siekia 78000 aut./parą. 2012-2021 m. laikotarpiu eismo intensyvumas kelio ruože išaugo 35,4 proc. (krovininis transportas išaugo 29,8 proc.). 2021 m. matavimų duomenimis vidutinis transporto srauto greitis rekonstruojamame ruože buvo 87,99 km/h (lengvasis transportas – 89,36 km/h, sunkusis transportas – 78,16 km/h). Kelio ruože 2012-2021 m. įvyko 11 įskaitinių eismo įvykių, kurių metu 14 žmonių buvo sužeista. Rekonstruojamas kelio ruožas yra pagrindinio TEN-T kelių tinklo dalis bei E85 Klaipėda-Aleksandropolis transporto koridoriaus dalis.

Įgyvendinus projektą bus pastatytas 352,0 m ilgio tiltas per Nerį (vidurinis tiltas), įrengtos 2 x (2×3,50 m) eismo juostos, 1,274 km jungiamųjų kelių, 182,4 m ilgio triukšmo užtvarų, pastatytas 74,06 m ilgio viadukas per Jonavos gatvę, įrengta 3031 m paviršinių nuotekų tinklų, 6275 m naujai statomų apšvietimo tinklų ir 1081 m žinybinių apšvietimo tinklų bus rekonstruota.

Projektu planuojama išspręsti šias problemas:
• Kelio ruožas bus pritaikytas karinėms reikmėms (tiltu galės važiuoti nestandartinių gabaritų ir svorių karinis transportas).
• Bus pagerinta eismo sauga kelio ruože ir išaugs vidutinis transporto srauto greitis.
• Sumažės aplinkos tarša (dėl triukšmo slopinimo sienelių).
• Pagerės eismo sąlygos vietiniam ir tranzitiniam eismui.
• Sumažės transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos.

Projektas „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas“ įgyvendina nacionalinio pažangos plano 5 tikslo „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“ 5.3 uždavinį „Gerinti transporto junglumą šalies viduje, su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, užtikrinti eismo saugumą“ ir atitinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 3 prioriteto „Geriau sujungta Lietuva“ konkretų uždavinį 3.1 „Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų ir įvairiarūšį TEN-T“. Projektu prisidedama prie Teritorijos bendrojo plano 223.2 papunktyje nurodytų sprendinių: TEN-T tinklo IX B koridoriaus dalyje, magistralinės reikšmės kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, užtikrinti labai aukštą eismo kokybės lygį.